Amortyzacja-od-srodkow-trwalych
Opublikowano 25 września 2018

W dniu 27 listopada 2017 roku opublikowano ustawę zmieniającą między innymi ustawy o podatku PIT oraz CIT w zakresie określania zasad amortyzacji. 

Dotychczasowe zasady – obowiązujące do 31 grudnia 2017 r. 

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 roku za środki trwałe uważane są wydatki na:

  • budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

których przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej jeden rok oraz są wykorzystywane przez podatnika na potrzebny związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Jednocześnie z art. 22d ustawy o PIT oraz 16d ustawy o CIT wynika że środki trwałe których wartość początkowa wynosi 3.500 zł lub poniżej, mogą nie być amortyzowane, a więc wydatki na ich zakup mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym zostały zakupione.  

Kwota 3.500 zł w przypadku podatników VAT posiadających prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na zakup przedmiotowych środków trwałych jest kwotą netto, a więc bez podatku VAT. 

Natomiast dla firm zwolnionych z VAT lub dokonujących zakupu środków trwałych na cele działalności zwolnionej z VAT, a wiec nie posiadających prawa do odliczenia VAT, jest to kwota brutto, a więc łącznie z podatkiem VAT. 

Nowe zasady – obowiązujące do 1 stycznia 2018 r. 

Definicja środka trwałego nie ulega zmianie. Nadal są to 

  • budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

których przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej jeden rok oraz są wykorzystywane przez podatnika na potrzebny związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Jednakże zmianie ulega art. 22d ustawy o PIT oraz 16d ustawy o CIT.

Od stycznia 2018 roku  środki trwałe których wartość początkowa wynosi 10.000 zł lub poniżej, mogą nie być amortyzowane, a więc wydatki na ich zakup mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym zostały zakupione.  

Kwota 10.000 zł, podobnie jak dotychczas, w przypadku podatników VAT posiadających prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na zakup przedmiotowych środków trwałych jest kwotą netto, a więc bez podatku VAT.

Natomiast dla firm zwolnionych z VAT lub dokonujących zakupu środków trwałych na cele działalności zwolnionej z VAT, a wiec nie posiadających prawa do odliczenia VAT, jest to kwota brutto, a więc łącznie z podatkiem VAT. 

Mamy zatem w tym zakresie, korzystną dla podatników zmianę w obydwu podatkach dochodowych.  

Dowiedz się więcej z naszego bloga