sprzedaz mieszkania bez podatku vat

Sprzedaż mieszkania a podatek VAT

Czy osoba fizyczna, która kupiła mieszkanie od dewelopera, sprzedając je po roku użytkowania musi zapłacić podatek VAT? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużymy się następującym przykładem: Pan Jan 1 lipca…

księgowość spółek

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, oraz ma zdolność sądową. Minimalny kapitał…