Jak brexit zmienił kwestie podatkowe w Polsce?

Jak brexit zmienił kwestie podatkowe w Polsce?

Zmiany w systemie podatkowym W dniu 01.02.2020 wspólnota Unii Europejskiej pomniejszyła się o jednego członka. Z grupy 28 państw oficjalnie wystąpiła Wielka Brytania. Opuszczenie związku nie było natychmiastowe. Liczne aspekty…

Tarcza Finansowa PFR 2,0

Tarcza Finansowa PFR 2,0

Warunki przyznawania dofinansowania Dofinansowanie przyznawane jest w formie subwencji, która po spełnieniu pewnych warunków może zostać umorzona. Wysokość subwencji i warunki umorzenia są różne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców…

Tarcza antykryzysowa- wersja 6,0

Tarcza antykryzysowa- wersja 6,0

Tarcza antykryzysowa- wersja 6,o DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZE ŚRODKÓW FGŚP (Art. 15gga) Dofinansowanie dotyczy wszystkich firm (bez względu na wielkość firmy)   Dotyczy kodów PKD 2007:   47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B,…

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku Minimalne wynagrodzenie w umowach o pracę w 2021 roku wynosić będzie 2.800 zł brutto. Oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia pracownika (otrzymującego wynagrodzenie minimalne) o około…