Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE  Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom którzy skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego…

Nowy plik JPK VAT

Nowy plik JPK VAT

Z dniem 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT.  W konsekwencji obowiązek składania deklaracji…

Mikropożyczka - nowe zasady

Mikropożyczka- nowe zasady

MIKROPOŻYCZKA – nowe zasady Dofinansowanie dotyczy: Mikroprzedsiębiorców. Dofinansowanie dotyczy samozatrudnionych jak i mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników.  Status mikroprzedsiębiorcy określa się na podstawie lat ubiegłych, a więc nie ma znaczenie stan zatrudnienia…

Tarcza finansowa z PFR

Tarcza finansowa z PFR

Warunki przyznawania dofinansowania Dofinansowanie przyznawane jest w formie subwencji, która podlega zwrotowi, a po spełnieniu pewnych warunków w części może zostać umorzona.  Wysokość subwencji i warunki umorzenia są różne dla…

Tarcza antykryzysowa 1.1

Tarcza antykryzysowa 1.1

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS Projekt nowej “tarczy antykryzysowej” zawiera rozszerzenie zakresu zwolnienia z ZUS.  Przypomnijmy obecna ustawa antykryzysowa zawiera warunek zwolnienia z wpłaty składek ZUS dla płatników zgłaszających w dniu…