Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna? Ulga termomodernizacyjna, jak stanowi art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, który ponosi wydatki na realizację przedsięwzięć/przedsięwzięcia termomodernizacyjnego…

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

“Biała” lista podatników VAT  oprócz danych organizacyjnych i osób uprawnionych do reprezentacji spółki, zawierać będzie także numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego.  Jednocześnie wprowadzony zostaje obowiązek zapłaty na rachunek bankowy…