Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Jak wynika z dodanego Art. 109 ust. 8a ustawy o podatku VAT ewidencja VAT od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkowo prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. …