Tarcza finansowa z PFR

Tarcza finansowa z PFR

Warunki przyznawania dofinansowania Dofinansowanie przyznawane jest w formie subwencji, która podlega zwrotowi, a po spełnieniu pewnych warunków w części może zostać umorzona.  Wysokość subwencji i warunki umorzenia są różne dla…

Tarcza antykryzysowa 1.1

Tarcza antykryzysowa 1.1

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS Projekt nowej „tarczy antykryzysowej” zawiera rozszerzenie zakresu zwolnienia z ZUS.  Przypomnijmy obecna ustawa antykryzysowa zawiera warunek zwolnienia z wpłaty składek ZUS dla płatników zgłaszających w dniu…

Tarcza antykryzysowa - pomoc dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa -pomoc dla samozatrudnionych

DOFINANSOWANIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH PRZEZ STAROSTĘ Dofinansowanie dotyczy: osób prowadzących działalność gospodarczą nie zatrudniających pracowników  Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą.  Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi.…

Tarcza antykryzysowa - mikropożyczka

Tarcza antykryzysowa- mikropożyczka

Dofinansowanie dotyczy: Mikroprzedsiębiorców. Status mikroprzedsiębiorcy określa się na podstawie lat ubiegłych, a więc nie ma znaczenie stan zatrudnienia i wielkość przychodów ze sprzedaży w 2020 roku.  Dofinansowanie wypłacane jest na…

Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Dofinansowanie dotyczy: samozatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na umowę Zlecenie. Samozatrudnieni oraz osoby na umowach zlecenie mogą uzyskać tzw. „świadczenie postojowe” o ile nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z…

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS

Tarcza antykryzysowa-zwolnienie z ZUS

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS  Umorzenie składek ZUS dla firm zatrudniających pracowników: Dofinansowanie dotyczy: płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10…

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna? Ulga termomodernizacyjna, jak stanowi art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, który ponosi wydatki na realizację przedsięwzięć/przedsięwzięcia termomodernizacyjnego…

Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne „on-line” – nowy rodzaj kas.  Przepisy zmienionej ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają nowe wymogi dla kas rejestrujących.  Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT tzw.…