Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

„Biała” lista podatników VAT  oprócz danych organizacyjnych i osób uprawnionych do reprezentacji spółki, zawierać będzie także numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego.  Jednocześnie wprowadzony zostaje obowiązek zapłaty na rachunek bankowy…

Mechanizm Split Payment od 1 lipca 2018 r.

Mechanizm Split Payment od 1 lipca 2018 r.

OPIS ZMIAN Mechanizm podzielonej płatności „Split Payment” już niedługo wchodzi w życie. Zasady te budzą sporo wątpliwości i obaw przedsiębiorców. Bardzo prawdopodobne jest istotne ograniczenie płynności finansowej firm.  Banki prowadzące…

Zmienione zasady opodatkowania najmu

Zmienione zasady opodatkowania najmu

Przychody z tzw. najmu prywatnego, a więc takiego który wykonywany jest poza prowadzoną działalnością gospodarczą, możemy opodatkować na dwa sposoby tj: 1. Na zasadach ogólnych, czyli ustalając wartość osiągniętego z…

Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Jak wynika z dodanego Art. 109 ust. 8a ustawy o podatku VAT ewidencja VAT od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkowo prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. …

Wysyłka JPK w 2018 roku

Wysyłka JPK w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. …