Forma prowadzenia działalności:
Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej:
Ilość faktur sprzedaży i zakupu
Ilość faktur w walucie obcej
Ilość pracowników
Ilość osób na umowie zlecenie/odzieło