Co zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?
Opublikowano 7 stycznia 2021

Podstawę opodatkowania można obniżyć poprzez wygenerowanie tzw. kosztów uzyskania przychodu. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. 

Czym są koszty uzyskania przychodu?

W  ustawie PIT nie określono katalogu wydatków spełniających kryteria kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie w art. 23 ustawy PIT wskazano dokładnie, jakich wydatków do kosztów nie można zaliczać. Wykluczono np.  zakup produktów spożywczych czy usług gastronomicznych na cele reprezentacji firmy, odsetki powstałe w wyniku nieterminowych spłat, a także ubezpieczenie AC i GAP samochodu przy przekroczeniu granicznej wartości pojazdu.  Dlatego, analizując wydatki pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu, należy posiłkować się art. 23 ustawy PIT.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszystkie wydatki, których ustawodawca nie wymienił w art. 23 Ustawy, a które są związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie kosztów ponosi podatnik, dlatego każdorazowo należy przeanalizować czy wydatek jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością oraz odpowiada jej charakterowi. Warto więc prowadzenie księgowości powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi, który pomoże uniknąć błędów w tym zakresie. 

Jakie zatem wydatki można brać pod uwagę?

Spośród wydatków, które będą dotyczyć większości działalności bez względu na jej profil, można wymienić:

  • koszty poniesione na obsługę administracyjno-biurową np. zakup, wynajem i utrzymanie lokalu, zakup sprzętu biurowego (komputer, drukarka, telefony);
  • jeżeli obsługą administracyjną zajmuje się zewnętrzne biuro usług księgowych, to jego wynagrodzenie także zalicza się do kosztów uzyskania przychodu;
  • zakup samochodu i jego eksploatacja w tym: zakup paliwa, obsługa serwisowa;
  • wydatki poniesione na zakup towarów i usług związanych z reklamą firmy;
  • wydatki związane z z zatrudnieniem pracowników.

Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków może skutkować problemami. W celu uniknięcia takich sytuacji warto znaleźć doświadczone biuro usług księgowych, które w imieniu firmy kompleksowo zadba o sprawy księgowo-podatkowe, w tym prawidłowe wskazanie kosztów uzyskania przychodu. Jeśli wskazanie kosztów uzyskania przychodu oraz inne obowiązki związane z prowadzeniem księgowości dotychczas sprawiały Ci problem, poznaj ofertę naszego biura rachunkowego – znajdziesz nas w Warszawie, Poznaniu, a także w Garwolinie. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga