Dodatkowe zwolnienie z opłacania składek ZUS
Opublikowano 13 października 2020

ZWOLNIENIE Z ZUS

Umorzenie składek ZUS za okres: lipiec, sierpień, wrzesień 2020 roku.

Umorzenie składek ZUS mogą uzyskać podmioty prowadzące na dzień złożenia wniosku, (jako przeważającą działalność), działalność w następującym zakresie:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

79.11.A – Działalność agentów turystycznych,

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczy podmiotów, które odnotowały spadek obrotów w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek w wysokości co najmniej 75% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Kolejnym warunkiem uzyskania umorzenia jest to aby podmiot ubiegający się o umorzenie był zarejestrowany jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 roku. 

Wniosek o umorzenie może dotyczyć opłaconych lub nie opłaconych składek ubezpieczeniowych. Opłacone składki podlegają zwrotowi. 

Umorzenie składek ZUS dokonywane jest na wniosek płatnika składek, który składa się w ZUS w ostatecznym terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Za wszystkie miesiące za które składany jest wniosek o umorzenie, przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych na ogólnych zasadach. 

Przychód z tytułu umorzenia składek nie stanowi przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Dowiedz się więcej z naszego bloga