Dotacje na działalność gospodarczą dla rolników
Opublikowano 18 maja 2023

Dotacje na działalność gospodarczą dla rolników są dostępne w ramach różnych programów pomocowych oferowanych przez polski rząd i Unię Europejską. Celem bezzwrotnych dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości rolnej oraz zwiększanie konkurencyjności tego sektora gospodarki. W naszym kraju nadal ma on duże znaczenie w budowaniu PKB. Dowiedz się, jak możesz rozwinąć swój biznes – zacznij od powierzenia Kancelarii Podatkowej Andrzej Nowak wypełnienie wniosku o dotację na działalność rolniczą.

Czym jest dotacja na działalność gospodarczą dla rolników?

Dofinansowanie dla rolników na otwarcie działalności gospodarczej to jeden z rodzajów wsparcia finansowego oferowanego przez państwo, a konkretniej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacje te umożliwiają rolnikom:

  • otwarcie własnej działalności pozarolniczej lub
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach branży rolnej.

Dzięki temu beneficjenci programów pomocowych mogą dywersyfikować swoje źródła dochodów oraz zwiększać swoją niezależność finansową.

Dotacje unijne dla rolników na działalność pozarolniczą to wsparcie finansowe udzielane w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Celem tych programów jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności, która zamieszkuje te obszary. Dzięki nim rolnicy, którzy chcą rozwinąć biznes czy zmienić jego profil mogą otrzymać dofinansowanie na uruchomienie własnej działalności pozarolniczej, takiej jak np. produkcja żywności czy agroturystyka.

Dopłaty dla rolników na działalność pozarolnicza – szansa na większe zyski

Dopłaty dla rolników to rodzaj bezzwrotnego wsparcia finansowego, które ma na celu wspierać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i umożliwiać tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki nim rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na uruchomienie własnej działalności pozarolniczej, takiej jak np. hodowla zwierząt czy produkcja przetworów spożywczych, do których będą potrzebować pracowników. Bezrobocie na wsi może zatem znacząco spaść.

Kto może otrzymać dofinansowanie działalności gospodarczej dla rolników?

Warto podkreślić, że dotacje na działalność rolniczą i pozarolniczą są dostępne dla rolników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Ponadto, zazwyczaj istnieją określone wymagania, co do rodzaju i wielkości działalności, dla której można otrzymać wsparcie finansowe. W związku z tym, przed rozpoczęciem całego procesu wnioskowania, warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi danego programu wsparcia i spełnić wszystkie kryteria, aby mieć szansę na uzyskanie dofinansowania lub dotacji.

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak oferuje wsparcie w zakresie:

  • szukania i porównywania dostępnych programów pomocowych dla rolników,
  • określania kryteriów, jakie należy spełnić (czy dana osoba kwalifikuje się do programu),
  • wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami.

W przypadku dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności dla rolników, należy zazwyczaj złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie lub instytucji zajmującej się wdrażaniem programu wsparcia. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis planowanej działalności oraz plan biznesowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, rolnik może otrzymać dotację, która będzie stanowić wsparcie finansowe na start lub na rozwój działalności gospodarczej. Po określonym ustawowo czasie trzeba ją rozliczyć, tj. wykazać, że pieniądze zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dowiedz się więcej z naszego bloga