b2b najlepsza forma opodatkowania kancelaria podatkowa andrzej nowak
Opublikowano 2 listopada 2023

Podejmując zatrudnienie najczęściej otrzymujesz propozycję zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie). Coraz częściej przedsiębiorcy proponują jednak współpracę na zasadach tzw. B2B (Business-to-Business). Taka forma daje wiele zalet w postaci m.in. możliwości wyboru formy opodatkowania.

Umowa o pracę a B2B

Porównując umowę o pracę a B2B należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na charakter relacji. W działalność B2B dochodzi do świadczenia usług, dostarczania produktów lub nawiązywania innych rodzajów biznesowych relacji w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Relacje w modelu B2B oparte są najczęściej na podstawie umowy o współpracę.

Umowa o pracę charakteryzuje się zaś nierównorzędnością stron. W tym modelu to pracodawca jest uznawany za jednostkę silniejszą, władczą, natomiast pracownik za jednostkę podporządkowaną. Wykonywanie pracy odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę. Relacje w tym modelu oparte są na podstawie umowy o pracę.

Opodatkowanie

Zawarcie umowy o pracę równoznaczne jest dla pracownika z opodatkowaniem jego dochodów na zasadach ogólnych (tj. skalą podatkową). Obecnie, przewidziane są dwie stawki podatku na skali podatkowej, czyli 12 i 32 %. Dodatkowo, opodatkowani na zasadach ogólnych korzystają z kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych. Wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości wyboru optymalnej formy opodatkowania, co powoduje, że pracownicy z wyższymi zarobkami, często „wpadają” w II próg podatkowy.

Współpraca na zasadach B2B daje w zakresie opodatkowania dużą swobodę. Przedsiębiorca zakładający swoją działalność ma zasadniczo możliwość skorzystania z jednej z trzech form opodatkowania:

  1. zasady ogólne,
  2. podatek liniowy,
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca może zatem oprócz zasad ogólnych wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, którego stawka jest niezmienna i wynosi 19 % osiągniętego dochodu. Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym możliwe jest również odliczanie kosztów uzyskania przychodu. Jednakże, przedsiębiorca nie korzysta z kwoty wolnej od podatku.

Inną formą opodatkowania, na którą może zdecydować się przedsiębiorca jest ryczałt od przychód ewidencjonowanych. Ryczałt został uregulowany w odrębnej ustawie, tj. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawki ryczałtu są zróżnicowane, zależne od rodzaju prowadzonej działalności i mieszczą się w przedziale od 2 do 17 %. Co istotne, ryczałtowcy nie opłacają podatku od dochodu, a od przychodu, co oznacza, że nie jest możliwe odliczanie kosztów.

Podsumowanie

Chociaż prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wykonywanie usług na podstawie umowy B2B wiąże się często z większą odpowiedzialnością i dodatkowymi obowiązkami, przedsiębiorca jest jednak bardziej niezależny i do tego ma możliwość wyboru optymalnej formy opodatkowania.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej zasad opodatkowania

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Dowiedz się więcej z naszego bloga