Ewidencja VAT

Jak wynika z dodanego Art. 109 ust. 8a ustawy o podatku VAT ewidencja VAT od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkowo prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. 

Tak więc od nowego roku wszyscy czynni podatnicy VAT nie będą już mogli prowadzić swoich ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT w formie ręcznej tzw. papierowej, lecz zobowiązani zostają do prowadzenia jej w formie elektronicznej przy użyciu programu komputerowego.

Zmiana powyższa związana jest z obowiązkiem przesyłania plików JPK, jakie wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani wysyłać począwszy od nowego roku.