Ewidencja VAT
Opublikowano 25 maja 2018

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszych publikacji w ramach aktualności, bloga i miesięczników. Przeczytasz tu sporo na temat m.in. ewidencji VAT. Mamy świadomość tego, że zapisy ustawy, regulacje, wytyczne zmieniają się na tyle dynamicznie, że nasi klienci nie są w stanie na bieżąco ich śledzić. Dlatego służymy pomocą – zarówno w Kancelarii Podatkowej Andrzej Nowak, jak również online, w ramach prowadzonego serwisu www. Więcej informacji znajdziesz poniżej. Zapraszamy!

Jak wynika z dodanego Art. 109 ust. 8a ustawy o podatku VAT ewidencja VAT od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkowo prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. 

Tak więc od nowego roku wszyscy czynni podatnicy VAT nie będą już mogli prowadzić swoich ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT w formie ręcznej tzw. papierowej, lecz zobowiązani zostają do prowadzenia jej w formie elektronicznej przy użyciu programu komputerowego.

Zmiana powyższa związana jest z obowiązkiem przesyłania plików JPK, jakie wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani wysyłać począwszy od nowego roku. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga