gotówka z nami zostanie
Opublikowano 18 kwietnia 2023

Na stronie Kancelarii Sejmu w dniu 11 kwietnia 2023r. pojawił się poselski projekt kompleksowej nowelizacji przepisów podatkowych oraz przepisów innych ustaw w zakresie ograniczenia możliwości zapłaty gotówką w transakcjach b2b oraz b2c. Przypomnijmy, że przepisy Polskiego Ładu zakładają, iż od 1 stycznia 2024 r. limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami ma wynosić 8 000 zł a limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami 20 000 zł. Z przepisów tych wynika miedzy innymi, że konsument dokonując jednorazowo zakupów powyżej kwoty 20 000 zł musiałby zapłacić za nie wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego. Wyobrazić możemy sobie zatem taką sytuację, że osoba fizyczna nieposiadająca rachunku bankowego nie może dokonać zakupów z uwagi na brak możliwości zapłaty.

Złożony w sejmie projektu ustawy zakłada uchylenie tych przepisów jeszcze przed ich wejściem w życie. Uchylono by zarówno przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o prawach konsumenta. Oznaczałoby to pozostawienie dotychczasowego limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami w wysokości 15 000 zł i rezygnację z limitowania transakcji gotówkowych na linii przedsiębiorca konsument.

W zakresie tego pierwszego projektodawcy wskazują, że:

„Zmiana ta może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie, w szczególności w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wzrastającą z powodu tego konfliktu inflacją. Problemy mogą się pojawić zwłaszcza przy transakcjach mających charakter jednorazowy, gdzie szczególnie istotną rolę odgrywa kwestia zaufania do kontrahenta. W braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji. Może to prowadzić do utrudnień i ograniczać znacząco drobny handel. Problemy tego typu mogą być utrudnieniem w obrocie na giełdach spożywczych, bazarach, targowiskach, gdzie zaopatrują się mikro- i mali przedsiębiorcy, w szczególności z branży spożywczej i gastronomicznej.

(…)

Ponadto obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzi do zwiększenia ogólnych kosztów transakcji, co finalnie przekłada się na wzrost cen towarów i usług dla konsumentów.”

W odniesieniu do tego drugiego uzasadnienie jest obszerniejsze. Ogólnie wskazuje się na:

„wprowadzenie dodatkowych obciążeń dla konsumentów, wymuszających zakładanie rachunków bankowych lub zawieranie umów o kartę płatniczą i będą generowały dodatkowe koszty transakcyjne. Mając na względzie trudną sytuację konsumentów w związku z wysoką inflacją spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie konieczne jest zniesienie ograniczeń w tym zakresie również względem konsumentów”.

Z projektem ustawy oraz szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się pod następującym adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1191-2023/$file/9-020-1191-2023.pdf Kibicujemy zmianom i mamy nadzieję, że projektodawcom uda się przeprowadzić je przez Sejm. Nie ma bowiem racjonalnego uzasadnienia do ograniczania obrotu gotówkowego.

Dowiedz się więcej z naszego bloga