Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Opublikowano 11 kwietnia 2023

Prowadzenie firmy zawsze generuje spore koszty. Najwięcej jednak trzeba zainwestować na początku, kiedy budujemy przedsiębiorstwo od zera. To ogromny wydatek związany z zakupieniem maszyn, sprzętów, urządzeń, wynajęciem czy zakupieniem lokalu i przystosowaniem go do indywidualnych potrzeb. Na szczęście okazuje się, że spora grupa przyszłych przedsiębiorców może skorzystać z finansowego wsparcia, jakim są dotacje – unijne oraz rządowe. Zobacz, kto, kiedy i na jakich warunkach może się o nie ubiegać.

Co to są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacja to forma finansowego wsparcia, która jest przyznawana bez żadnych opłat i nie podlega zwrotowi (o ile środki zostaną zagospodarowane zgodnie z deklaracją i rozliczone w ustalonym terminie)[1]. Zastrzyk gotówki może pochodzić z różnych źródeł, najczęściej:

  • z budżetu państwa,
  • z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych[2].

Dotacje mogą być celowe, podmiotowe i przedmiotowe. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją działalność, mogą oni ubiegać się o finansowanie z Urzędu Pracy właściwego dla konkretnego powiatu lub Funduszy Unijnych.

Kto może ubiegać się o dotacje i na jakie cele można je przeznaczyć?         

W zamyśle dofinansowania na start jest przyznawane nowym firmom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku. Próg wejścia jest zazwyczaj na tyle wysoki, że wiele z nich miałoby utrudniony początek, a bezzwrotna dotacja ma właśnie ten problem rozwiązać.

W zależności od tego gdzie (miasto, wieś itd.) i o jaką dotację się ubiegasz, możesz spotkać się z różnymi wymogami, jakie urzędy stawiają kandydatom. Zazwyczaj jednak wniosek mogą złożyć:

  • bezrobotni,
  • ci, którzy nie korzystali wcześniej z dotacji tego typu,
  • nieprowadzący firmy minimum 12 miesięcy wstecz.

W niektórych programach pojawiają się dodatkowe kryteria np. wiekowe czy dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Na pewno największą szansę na otrzymanie dotacji mają osoby, które mogą udokumentować, że posiadają wiedzę czy kwalifikacje w branży, w jakiej będą prowadzić działalność.

Nieco mniej wymogów jest wobec tych, którzy zaciągają niskooprocentowaną pożyczkę udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”[3].

Jakie są etapy procesu ubiegania się o dotacje?

Jeśli o dotację ubiegasz się w Urzędzie Pracy, to musisz posiadać status osoby bezrobotnej. Oznacza to rejestrację w Urzędzie – jest to pierwszy i podstawowy krok.

Kolejnym jest przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem. To etap pracochłonny, wymagający wyjątkowego zaangażowania, skrupulatności, stosownej argumentacji. Do wniosku załączasz listę rzeczy, które zakupisz za otrzymane środki.

Jak przygotować dobry wniosek o dotację?

Ubieganie się o dotację na rozpoczęcie działalności to dość skomplikowana, czasochłonna procedura. Jednak często od jej pomyślnego przebiegu zależy Twoja przyszłość zawodowa.

Jeśli chcesz, aby wniosek był merytoryczny i pozbawiony błędów formalnych, zleć jego przygotowanie specjalistom z Kancelarii Podatkowej Andrzej Nowak. Opracujemy dla Ciebie wniosek o dotację z Urzędu Pracy, co zdecydowanie zwiększy szansę na uzyskanie dotacji z budżetu powiatu.


[1] Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja

[2] Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=1ED4F6EB0353CF90C1257A610032279D&litera=D

[3] Źródło: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Dowiedz się więcej z naszego bloga