Jak-uzyskac-dofinansowanie-na-otwarcie-własnej-firmy
Opublikowano 23 sierpnia 2022

Spełnienie marzeń o założeniu własnej firmy może stać się jeszcze łatwiejsze, kiedy zdecydujemy się na skorzystanie z dofinansowania z powiatowego urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każda osoba bezrobotna, spełniająca kilka warunków, tak naprawdę już w dniu rejestracji w urzędzie może starać się o taką pomoc finansową. Decyzje przyznawane są bardzo sprawnie, a kwota dofinansowania jest bezzwrotna, co zachęca do złożenia wniosku. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dopłatę? Jakie kroki należy wykonać i czy warto skorzystać z pomocy specjalistów podczas składania wniosku? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań otrzymasz w naszym artykule.

Warunki uzyskania dofinansowania na założenie firmy

Swoją przygodę z założeniem własnej działalności oraz uzyskaniem wsparcia finansowego z urzędu pracy należy rozpocząć od rejestracji w urzędzie oraz uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy już zarejestrowani od miesiąca, pół roku czy dłużej, albo zrobiliśmy to nawet w danym dniu, mamy prawo już ubiegać się o dotację. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej mogą również otrzymać absolwenci Centrum Integracji Społecznej czy Klubu Integracji Społecznej, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych. Aby złożony wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony, trzeba spełnić kilka warunków:

 1. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziliśmy jednoosobowej działalności gospodarczej
 2. W poprzednich 12 miesiącach nie odmówiliśmy propozycji przyjęcia pracy, przygotowania zawodowego do pracy lub na staż.
 3. W minionych dwóch latach nie popełniliśmy przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 4. Posiadamy uregulowane stosunki wobec funduszy celowych oraz nie jesteśmy objęci żadnymi zajęciami komorniczymi.
 5. Możemy posiadać wyłącznie status studenta studiów zaocznych, studenci studiów dziennych nie mają możliwości ubiegania się o dofinansowanie z urzędu pracy.
 6. W poprzednich latach nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania działalności gospodarczej ani nie złożyliśmy już takiego wniosku w innym urzędzie.

Każdy urząd pracy ma prawo zastosować swoje dodatkowe kryteria kwalifikacyjne. Do takich należą: utrata pracy ze swojej winy, prowadzenie w przeszłości działalności o tym samym profilu, który został określony w składanym wniosku na dofinansowanie, czy też rodzaj posiadanego wykształcenia. Jeżeli chcemy mieć realne rozeznanie, warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który podczas kompletowania wymaganych dokumentów, oceni nasze realne szanse na wnioskowaną dotację.

Procedura otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Spełnienie powyższych warunków – a co za tym idzie – posiadanie statusu osoby bezrobotnej, pozwala nam przystąpić do procedury składania wniosku. Trwa ona około miesiąc i choć nie jest skomplikowana, warto skorzystać z pomocy usług osoby, która skompletuje za nas wymagane dokumenty, prawidłowo wypełni wniosek, podpowie jakie argumenty przygotować w sprawie dopłaty do planowanej działalności gospodarczej oraz pomoże wysłać dokumentację w wymaganym terminie. Profesjonalizm, który zapewni nam firma specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania, podniesie nasze realne szanse na jego otrzymanie. Zachęcamy, by zajrzeć do naszej zakładki na stronie i zapoznać się z ofertą.

Realna kwota dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy

Kwota dotacji na otwarcie firmy z urzędu pracy jest ściśle określona i stanowi 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – wynosi więc około 36000 zł. Każdy powiatowy urząd pracy ma prawo ustawić indywidualną kwotę takiej dopłaty i tak np. aktualna kwota dofinansowania w UP w Poznaniu wynosi 30000 zł.

Wypłata przyznanego świadczenia wymaga podpisania umowy między Powiatowym Urzędem Pracy oraz poświadczenia dwóch poręczycieli, którzy mają udokumentowany stały dochód. Jest to zabezpieczenie urzędu na wypadek, gdyby zaistniała konieczność spłaty udzielonego dofinansowania przez beneficjenta, który prowadzi własną działalność, np. z powodu niezgodnego wykorzystania przyznanej kwoty lub niemożliwości wykonania stawianych warunków umowy przez rozpoczynających działalność gospodarczą. Po podpisaniu umowy należy już tylko założyć jednoosobową działalność gospodarczą, spełnić warunki umowy i zacząć rozwijać swój wymarzony biznes.

Warto pamiętać, że na wykorzystanie przyznanych środków mamy tylko 30 dni, a niedokonanie warunków umowy bądź zamknięcie działalności w ciągu pierwszych 12 miesięcy, zobowiązuje nas do spłaty udzielonego dofinansowania w ciągu 30 dni od otrzymanego wezwania do jego wykonania.

Proces zakładania firmy przez studenta – studenci zaoczni i studenci dzienni             

Student zakładający firmę w kontekście prawnym niczym nie różni się dla urzędu od innych osób fizycznych, które zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą – proces ten wygląda dokładnie tak samo: jeśli chcesz założyć działalność, musisz złożyć wniosek i bezpłatnie zarejestrować firmę. Działalność gospodarczą rejestruje się przy użyciu formularza CEIDG-1, podając dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wskazując datę startu firmy.

Rejestrując działalność gospodarczą, równocześnie:

 • wnioskujesz o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłaszasz swoją firmę do urzędu skarbowego,
 • wybierasz formę opodatkowania – podatek dochodowy,
 • zgłaszasz się jako płatnik składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Działalność gospodarcza studenta – opodatkowanie

Student prowadzący działalność może wybrać, w jaki sposób jego dochód z firmy będzie opodatkowany – jeśli nie wskaże, jaka forma opodatkowania go interesuje, przyjęte zostają dla niego zasady ogólne, a więc rozliczenie na podstawie skali podatkowej (dwa progi podatkowe). Jest to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania, umożliwiająca korzystanie z wielu ulg.

Jeśli student prowadzący firmę chce wybrać inną formę opodatkowania, musi poinformować o tym urząd skarbowy nie później niż w dniu otrzymania pierwszego przychodu. Do wyboru istnieją jeszcze trzy opcje podatkowe:

 • podatek liniowy ze stałą stawką 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Dofinansowanie dla studenta na firmę

Osoba zakładająca firmę w trakcie studiów może być przerażona kosztami prowadzenia działalności i brakiem swojego kapitału na to, by założyć firmę. W takiej sytuacji warto pamiętać o dofinansowaniach zewnętrznych dla studenckiego biznesu – nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorczych studentów mogą okazać się dotacje unijne na założenie firmy oraz dotacje z urzędu pracy.

Co ważne, studenci studiów dziennych nie mogą liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy – jest to opcja zarezerwowana dla osób zajerestrowanych w urzędzie oraz studentów studiów zaocznych.

Dotacje unijne

Studenci dzienni mogą z kolei liczyć na dofinansowania z projektów unijnych – dotacje na założenie firmy w trakcie studiów są przyzawane przez Unię Europejską w ramach wspierania i promowania przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Warunkiem otrzymania takiej dotacji dla nowych firm jest brak prowadzenia działalności w ciągu ostatniego roku od przystąpienia do projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – dofinansowania działalności gospodarczej w trakcie studiów

Jeśli jesteś studentem ostatniego roku i chcesz założyć działalność, dużym wsparciem dla Ciebie mogą okazać się Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czyli fundacje funkcjonujące przy uczelniach wyższych, które pomagają w procesie zakładania i prowadzenia firm, umożliwiając ograniczenie kosztów prowadzenia firmy.

Zalety korzystania z pomocy fundacji:

 • nie jest konieczne zakładanie działalności gospodarczej,
 • można korzystać z pomieszczenia niezbędnego do prowadzenia firmy,
 • można liczyć na pomoc w promowaniu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • otrzymuje się wsparcie z zakresu zagadnień prawniczych i podatkowych,
 • fundacja pomaga w uzyskaniu dotacji dla planowanej działalności gospodarczej,
 • można wyraźnie ograniczyć generowanie kosztów firmy.

Firma studenta a składki ZUS

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi opłacania składki ZUS – również studenci. Wyłączeni z niektórych składek ubezpieczenia społecznego – ubezpieczenie emerytalne i rentowe – są tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci do 26 roku życia, zatrudnieni na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia.

Przedsiębiorcy obowiązkowo muszą co miesiąc opłacać składki ZUS: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Nie chcesz zakładać firmy? Dowiedz się więcej o dofinansowaniu studiów podyplomowych

Jeśli nie jesteś gotowy na rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej, możesz zastanowić się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych – być może nowy kierunek pozwoli Ci zdobyć unikatowe umiejętności, dzięki którym będziesz mógł aplikować do wielu ciekawych miejsc pracy?

Wysokość dofinansowania do studiów podyplomowych

Aplikując o dofinansowanie do studiów podyplomowych, możesz uzyskać nawet 100% rekompensaty finansowej z urzędu pracy oraz stypendium, wynoszące 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Jak otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Zainteresowani powinni złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy o dofinansowanie kosztów konkretnych studiów, wraz z wymaganymi dokumentami:

 • oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia studenta po zakończonych dofinansowanych studiach lub oświadczenie studenta o zamiarze rozpoczęcia po studniach działalności gospodarczej,
 • dokumenty informujące o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dochodzi do nawiązania umowy pomiędzy urzędem pracy a studentem (beneficjentem), która określa:

 • nazwę studiów podyplomowych wraz z danymi placówki oraz termin realizacji studiów,
 • kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,

zabezpieczenie urzędu: zobowiązanie studenta do zwrotu kosztów studiów podyplomowych, jeśli ze swojej winy ich nie ukończy.

Jak otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Pomoc w procesie zakładania własnej firmy

Otrzymane dofinansowanie, zobowiązuje nas do szybkiego założenia firmy. Warto i tutaj pomyśleć o wsparciu specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą nas przez procedurę rejestracji. Doświadczony doradca szybko zarejestruje naszą działalność i wprowadzi ją do życia. O ile procedura rejestracji jednoosobowej działalności na pewno przejdzie sprawnie, należy pamiętać, że prowadzenie firmy to nie tylko rejestracja w systemie CEiDG, ale również comiesięczne rozliczenia podatkowe, opłacanie składek ZUS czy też należnego podatku VAT. I tutaj, już na samym początku należy wybrać rzetelne biuro rachunkowe, które będzie dbało o prawidłowe rozliczenia naszej firmy, a konieczność prowadzenia przez nas działalności gospodarczej minimum przez rok minie w bardzo komfortowych dla nasz warunkach podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą zakładką “Wnioski o dotacje z Urzędu Pracy”

oraz do kontaktu z naszymi Doradcami biznesowymi, którzy działają na terenie całej Polski

Dowiedz się więcej z naszego bloga