Jak założyć spółkę cywilną - kompletny przewodnik krok po kroku
Opublikowano 23 sierpnia 2023

Założenie spółki cywilnej może być atrakcyjną opcją dla osób, które chcą prowadzić wspólne przedsięwzięcie. Spółka cywilna oferuje elastyczność i prostotę, a także umożliwia dzielenie się zarówno zyskami, jak i ryzykiem z partnerami. Oto kompletny przewodnik krok po kroku, jak założyć spółkę cywilną, włączając w to proces rejestracji, koszty oraz inne niezbędne działania.

Rejestracja spółki cywilnej ogólnie

Złożenie wniosku do CEIDG jest pierwszym krokiem w odpowiedzi na pytanie, jak założyć spółkę cywilną. Tu warto wiedzieć, że przedmiotem rejestru nie jest spółka sama w sobie tylko wspólnicy, wypełniając oddzielnie formularze CEIDG-1 Podczas składania wniosku o rejestrację będziesz musiał dostarczyć pewne dokumenty, takie jak umowa spółki cywilnej, dowody tożsamości wspólników oraz wszelkie inne wymagane informacje. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie rejestracji spółki cywilnej, specjalistą, którego szukasz jest doradca podatkowy (Warszawa).

W trakcie rejestracji spółki cywilnej będziesz również musiał wybrać nazwę dla swojej spółki. Ważne jest, aby nazwa była unikalna i niekolidująca z nazwami innych już zarejestrowanych firm. Upewnij się, że wybierasz nazwę, która jest łatwa do zapamiętania i reprezentuje dobrze profil działalności spółki. Po wybraniu nazwy i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, organ rejestracyjny dokona oceny wniosku i w przypadku pozytywnej decyzji zarejestruje Twoją spółkę cywilną. Pamiętaj, że po rejestracji spółki cywilnej będziesz zobowiązany do spełnienia pewnych obowiązków podatkowych i prawnych.

Spółka cywilna krok po kroku

Aby zarejestrować spółkę cywilną w Polsce, należy przejść przez kilka kroków. Poniżej znajdują wskazówki dotyczące rejestracji takiej spółki.

  • Wybór partnera biznesowego: Spółka cywilna wymaga co najmniej dwóch partnerów, którzy będą wspólnikami. Wybierz partnera, z którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą.
  • Określenie formy spółki: Spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej innej niż jednoosobowa w Polsce. Wymaga sporządzenia umowy spółki cywilnej, która powinna zawierać informacje dotyczące celu, siedziby, nazwy spółki, udziałów i obowiązków wspólników.

Przygotuj następujące dokumenty:

  • Umowę spółki cywilnej – należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego lub aktu poświadczonego przez radcę prawnego, lub adwokata.
  • Oświadczenia wspólników o przyjęciu statusu wspólnika – każdy z wspólników powinien złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu statusu wspólnika spółki cywilnej.
  • Dowody tożsamości wspólników – należy przedłożyć kopie dokumentów tożsamości (np. paszporty, dowody osobiste) wspólników.
  • Złożenie wniosku rejestracyjnego: Wniosek rejestracyjny wraz z załącznikami należy złożyć w CEIDG Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące spółki, takie jak dane wspólników, cel spółki, siedzibę, nazwę i inne informacje określone przez przepisy.
  • Opłaty rejestracyjne: Złożenie wniosku rejestracyjnego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty zależy od kapitału zakładowego spółki.
  • Rejestracja NIP i REGON: Po zarejestrowaniu spółki cywilnej należy zarejestrować się również w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz w rejestrze REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) i zaktualizować je w CEIDG

Pamiętaj, że powyższe wskazówki stanowią ogólny zarys procesu rejestracji spółki cywilnej w Polsce. W celu uzyskania kompleksowej informacji i indywidualnego wsparcia w rejestracji zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem.

Spółka cywilna – liczba wymaganych osób

Spółka cywilna jest jednym z rodzajów spółek, które można założyć z udziałem więcej niż jednej osoby.  Warto zauważyć, że spółka cywilna może działać na zasadzie równoprawnych partnerstw pomiędzy wspólnikami. Każdy wspólnik ma określony udział w zyskach i stratach spółki oraz może mieć wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących działalności. W zależności od specyfiki branży i projektowanego zakresu działalności, większa liczba wspólników może przynieść różnorodne możliwości, doświadczenia i kapitał, co może przyczynić się do sukcesu spółki.

Należy pamiętać, że spółka cywilna, choć wymaga udziału co najmniej dwóch osób, nie ma ograniczenia co do maksymalnej liczby wspólników. Może to być korzystne w przypadku większych projektów, które wymagają większego zasobu ludzkiego i kapitałowego. Jednak ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w spółkę miały jasno określone role, obowiązki i udziały, aby uniknąć ewentualnych sporów czy niejasności w przyszłości.

Koszty założenia spółki cywilnej

Koszty założenia spółki cywilnej mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, skala działalności i wymogi prawne. Do podstawowych kosztów należą opłaty rejestracyjne.

Ponadto warto wziąć pod uwagę inne koszty, takie jak koszty wynajmu biura lub lokalu, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, koszty marketingu i reklamy, a także opłaty związane z zatrudnianiem pracowników. Przed rozpoczęciem działalności spółki cywilnej warto dokładnie oszacować wszystkie koszty, aby mieć realistyczny obraz finansowy przedsięwzięcia.

Nie zapominaj również o potencjalnych kosztach utrzymania spółki cywilnej po jej założeniu, takich jak opłaty licencyjne, podatki, koszty ubezpieczenia czy audytu. Warto uwzględnić te koszty w planowaniu finansowym i budżecie swojej spółki cywilnej.

Dowiedz się więcej z naszego bloga