Kasy fiskalne on-line
Opublikowano 2 października 2019

Kasy fiskalne “on-line” – nowy rodzaj kas. 

Przepisy zmienionej ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają nowe wymogi dla kas rejestrujących. 

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT tzw. kasy fiskalne “on-line” są to kasy fiskalne, które umożliwiają bezpieczne przekazywanie danych na nośniki zewnętrzne oraz do Centralnego Repozytorium Kas.  

Tak więc, po zainstalowaniu kasy fiskalnej “on-line” dane z kasy będą bezpośrednio przesyłane do nowo powstałego Centralnego Repozytorium Kas. Ma tu ułatwić kontrolę podatników, którzy dotychczas używali kasy w sposób niezgodny z przepisami np. nie wydawali potwierdzeń/paragonów, wystawiali paragony wyłącznie na koniec dnia itp. 

Kto jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej “on-line”

Na razie stosowanie kasy fiskalnych “on-line” jest dobrowolne i zaleca się jedynie podmiotom, które zobowiązane są do zakupu po raz pierwszy kasy rejestrującej. 

Nie ma obowiązku, ale jest zachęta w postaci zwrotu kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej. Na zakup kasy fiskalnej “on-line” przysługuje ulga w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł. kwota ta może być odliczona w jednej deklaracji podatkowej, nie zależnie od wysokości kwoty wpłaty podatku VAT. W przypadku podmiotów nie będących podatnikami VAT kwota ta będzie zwracana na rachunek bankowy. Ulga nie przysługuje na zakup innych rodzajów kas fiskalnych tzw. kas starego typu. 

Kiedy powstanie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych “on-line”

Na wprowadzenie tego obowiązku fiskus dał podatnikom (i sobie) trochę czasu. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych “on-line” powstaje wobec wszystkich podmiotów od 1 stycznia 2023 roku, ale poszczególne branże będą zobowiązane do ich wprowadzenia znacznie wcześniej. 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek korzystania z kas “on-line” będą mieli przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych,

Od 1 lipca 2020 roku obowiązek korzystania z kas “on-line” będą mieli przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne (stałe oraz sezonowe),
 • świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe)
 • prowadzący działalność w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek korzystania z kas “on-line” będą mieli przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • budowlane,
 • kosmetyczne,
 • medyczne (w tym stomatologiczne),
 • prawnicze,
 • sportowe – związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-wyłącznie w zakresie wstępu. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga