komu opłaca się przekształcić firmę podatki podatek kancelaria andrzej nowak
Opublikowano 30 listopada 2023

Przekształcenie firmy w Polsce może być procesem złożonym i różnorodnym. Może obejmować wiele różnych aspektów, takich jak zmiana struktury prawnej, restrukturyzacja organizacyjna, modyfikacja celów biznesowych, czy nawet zmiany w kulturze korporacyjnej. Komu jednak najbardziej opłaca się przekształcenie firmy?

Przekształcenie firmy

W praktyce możemy mówić o różnego rodzaju przekształceniach prowadzonej działalności. Może to być np. obejmować zmianę z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną formę spółki. To z kolei może przynieść np. szanse pozyskania nowych inwestorów.

Całość przekształcenia to odpowiedni proces, który składa się z kilku etapów. Przede wszystkim, jest to zbieranie i aktualizacja dokumentów firmowych, w tym statutów, umów, oraz dokumentów księgowych. Kolejne kroki to m.in. składanie odpowiednich dokumentów do urzędów, rejestracji zmian w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), zgłoszenia do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) itp. W procesie tym istotna jest współpraca z prawnikami specjalizującymi się w przekształceniach firmowych w celu zapewnienia zgodności z prawem.

W aspekcie finansowym istotna jest także konieczność przystosowania księgowości i płatności podatkowych do nowej struktury prawnej. Korzystna może okazać się także analiza finansowa, tj. ocena konsekwencji finansowych przekształcenia dla przedsiębiorstwa. Przekształcenie firmy może być związane także z aspektami organizacyjnymi i kulturowymi w danej firmie. Ważna jest komunikacja z pracownikami, tj. wyjaśnienie zmian, ich wpływu na pracowników, zapewnienie wsparcia. Może to obejmować także m.in. ustalenie nowych wartości, celów i norm w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Komu opłaca się przekształcić firmę?

Firmy przekształcane są głównie z mniejszych działalności na większe spółki – zwłaszcza w przypadku ich rozwoju. Przyczyną może być także zmiana formy prawnej na taką, która zapewnia ograniczoną odpowiedzialność (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) może chronić majątek osobisty właściciela przed ewentualnymi długami firmy. Poza tym, przekształcenie może przynieść korzyści podatkowe i ulgi, zwłaszcza w przypadku zmiany formy prawnej, co może skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych.

Do tego, przekształcenie na bardziej rozbudowaną strukturę prawno-organizacyjną może przyciągnąć inwestorów, którzy są zainteresowani udziałem w bardziej złożonych strukturach biznesowych. Dla firm planujących rozwój lub ekspansję, zmiana formy prawnej na bardziej zaawansowaną (np. z JDG na spółkę) może ułatwić pozyskiwanie finansowania od banków czy też innych podmiotów finansujących.

Na przekształcenia decydują się czasem także firmy z problemami finansowymi. Przekształcenie może być częścią strategii naprawy firmy, umożliwiając restrukturyzację i zmianę modelu biznesowego w celu odzyskania stabilności. Dodatkowo, przekształcenie może umożliwić redukcję kosztów poprzez zmianę struktury organizacyjnej, co jest istotne w przypadku firm z problemami finansowymi (np. w restrukturyzacji).

Z przekształceń korzystają także czasem firmy rodzinne. Przekształcenie może być istotne dla planowania sukcesji w firmie rodzinnej, umożliwiając przekazanie zarządzania kolejnym pokoleniom lub zmianę struktury własnościowej (w przypadku np. fundacji rodzinnych). Przekształcenie może pomóc w zapewnieniu stabilności firmy w przypadku zmian w strukturze rodziny, np. poprzez zmianę formy prawnej na bardziej elastyczną.

Poza tym, przekształcenie może być także częścią strategii optymalizacji, zmieniając strukturę organizacyjną w celu zwiększenia efektywności i elastyczności firmy. Polega to na dostosowaniu do zmieniającego się otoczenia biznesowego – co oznacza, iż firmy, które starają się dostosować do szybko zmieniającego się rynku, mogą przekształcić swoją strukturę, aby lepiej odpowiadać na nowe wyzwania.

Podsumowanie – komu opłaca się przekształcenie firmy?

Podsumowując, przekształcenie firmy w Polsce to proces wieloetapowy, który może mieć zasadniczy wpływ na strukturę, funkcjonowanie i kulturę przedsiębiorstwa. Kluczową kwestią jest holistyczne podejście do tego procesu, uwzględniając wszystkie aspekty prawnicze, finansowe, organizacyjne i ludzkie. Samo przekształcenie firmy może być korzystne dla różnych podmiotów w zależności od ich celów, potrzeb i kontekstu. Dla niektórych może to oznaczać rozszerzenie możliwości biznesowych, dla innych – ochronę majątku osobistego, a dla kolejnych – szansę na naprawę finansową. Kluczowe jest zrozumienie własnych celów biznesowych i konsultacja z ekspertami, aby określić, czy przekształcenie jest odpowiednim krokiem dla danej firmy.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej przekształcenia firmy

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Dowiedz się więcej z naszego bloga