Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta

Praktycznie każdy nowy rok niesie ze sobą szereg zmian w zakresie księgowości dla firm. Konieczne jest więc nie tylko zapoznanie się z nowymi regulacjami, ale także sprawne działanie, aby należycie zamknąć poprzedni rok i wkroczyć w nowy. W 2024 roku księgowych i biura księgowe czeka szereg zmian, do których należy się bezwzględnie dostosować. Sprawnie wdrożone oraz uruchomione z początkiem roku regulacje mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie instytucji pełniących usługi z zakresu księgowości, a także finanse i strategie wielu firm.

 

10 najważniejszych zmian dla księgowych w 2024 roku

 

W 2024 roku pojawia się 10 kluczowych zmian, które bezwzględnie warto znać i wdrożyć. Przedsiębiorcy mogą również spodziewać się wzrostu cen za usługi biur księgowych, związane ze wzrostem płac, ale także napływem nowych obowiązków i regulacji dla księgowych.

 

 

Badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Określone podmioty zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlegają tzw. badaniu sprawozdania finansowego i dotyczy to: banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego, spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych w dodatkowo określonych warunkach oraz wielu innych podmiotów określonych w ustawie.

 

 

Wystawianie faktur w KSeF

Krajowy System e-Faktur działa już od 2022 roku, ale jego używanie jest dobrowolne. Zmienia się to od 1 lipca 2024, kiedy to większość podatników będzie musiała korzystać z wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Konieczne więc będzie korzystanie z systemu teleinformatycznego, co w praktyce oznacza więcej pracy dla księgowych. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów od stycznia 2025 roku będą groziły wysokie kary.

 

 

Więcej obowiązków podczas wypełniania JPK_V7

Zmiany w wypełnianiu plików JPK_V7 związane są z koniecznością wystawiania faktur w KSeF. Od 1 lipca 2024 roku wypełniając JPK_V7, oprócz numeru faktury nadawanego w ramach jednej serii, trzeba będzie również wpisywać numer KSeF, który otrzymamy po wysłaniu faktury do systemu. Numer ten będzie wynikał z otrzymanego UPO, potwierdzającego przyjęcie faktury do KSeF. Podatnicy będą zobowiązani do wpisywania numeru zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i w ewidencji zakupów.

 

 

Niższa kwota limitu zobowiązująca do prowadzenia pełnej księgowości w 2024 roku

Prowadzenie pełnej księgowości dla części firm jest bardzo uciążliwe i wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów, co jednak dla niektórych daje większe możliwości do rozwoju i kierowania firmą, dzięki pełnemu wglądowi w jej finanse. Biorąc pod uwagę kurs euro z 2 października 2023 roku, firmy które osiągnęły przychód na poziomie 9 218 200 złotych w 2023 roku, w 2024 będą musiały prowadzić pełną księgowość. W przypadku samodzielnej chęci przejścia na pełną księgowość lub pojawienia się takiego obowiązku warto skonsultować się z biurem księgowym na Mokotowie https://anowak.com.pl/biuro-ksiegowe-mokotow/, gdzie specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i zawiłości systemu podatkowego.

 

 

Nowe limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku

 

W 2024 roku zmienia się także limit dla firm rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Aby móc korzystać z tego rodzaju rozliczenia w 2023 roku:

 

 

    • przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nie mogły przekroczyć  2.000.000 euro,

    • należy uzyskiwać przychody wyłącznie z działalności realizowanej w formie spółki, przy czym łączne przychody wszystkich wspólników z tej działalności nie mogły przekroczyć 2 000 000 euro.

Określone limity podobnie jak w przypadku pełnej księgowości ustala się na podstawie kursu euro z 2 października 2023 roku ogłoszonego przez NBP.

 

 

Wygaśnięcie decyzji o przyznanych ulgach w zapłacie podatku

W 2024 roku zaostrzają się przepisy dla podmiotów będących dłużnikami zobowiązanymi do zapłaty zaległych podatków i innych należności budżetowych. Od 25 marca 2024 w życie wchodzą nowe przepisy, m. in. dodany art. 67da Ordynacji podatkowej, mówiący o utracie prawa do ulgi podatkowej po trzech niezapłaconych ratach „ogólnie”, a nie tak jak to było do tej pory w przypadku trzech nieuregulowanych rat następujących kolejno po sobie.

 

 

Wyższe kary porządkowe w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z Ordynacją podatkową praktycznie w każdym roku kary porządkowe podlegają zmianom wyliczanym na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Od 1 stycznia 2024 roku maksymalny wymiar kary porządkowej wynosi 3700 zł i będzie wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 400 złotych.

 

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych

Od 1 stycznia 2024 zmieniają się także przepisy w zakresie płatności transgranicznych. Określone podmioty, w tym banki i instytucje finansowe będą musiały dodatkowo raportować przeprowadzone operacje transgraniczne, w momencie gdy ich ilość wynosi 25 płatności zrealizowanych na rzecz tego samego adresata w ciągu 3 miesięcy.

 

 

Obowiązek płacenia podatku minimalnego

Podatek minimalny został uregulowany od 1 stycznia 2022 roku w ustawie CIT. Jednak w związku z sytuacją polityczno-ekonomiczną został zawieszony do 31 grudnia 2023 roku. Podatkowi minimalnemu będą podlegać podatnicy CIT opodatkowani w Polsce od całości swoich dochodów oraz podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości.

 

 

Zmiana wysokości stawek akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe

Wyższe opłaty za akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe związane są z ramowo przyjętymi regulacjami na lata 2023-2027, w których określono, że w 2024 roku wzrośnie podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 5%, natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy stawka akcyzy wzrośnie o 10%.