Kwota wolna od podatku
Opublikowano 29 maja 2023

Przedwyborcza gorączka rozkręca się na dobre. Partie polityczne zaczynają licytację kto da więcej. Ostatnio do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższający kwotę wolną od podatku.

Skala podatkowa obecnie

Przypomnijmy, że obecnie przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 00010 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Oznacza to, że kwota wolna od podatku to 30 tys. zł (30 tys. X 12% = 3600.

Propozycja Skali podatkowej od 1 stycznia 2024

Projektodawcy proponują, żeby od 1 stycznia 2024 r. podatek był pobierany wg. następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 7200 zł
120 0007200 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przy takich założeniach oznacza to, że kwota wolna od podatku miałaby wzrosnąć dwukrotnie z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Projektodawcy wskazują, że wprowadzenie takiej zmienny jest uzasadnione niezwykle wysoką i uporczywą inflacją, fatalną polityką monetarną i fiskalną w Polsce przekładającą się na drastyczny wzrost cen towarów oraz usług. W związki z tym konieczne jest udzielenie wsparcia osobom zatrudnionym, odprowadzającym podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z założeniami projektu „ Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznie 35 mld zł (w tym 18 mld skutek finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego)”.

Na chwilę obecną trudno ocenić jakie są szanse na przegłosowanie poważnych zmian. Czasami bowiem nie chodzi o to aby złapać króliczka ale by gonić go, a rok wyborczy rządzi się swoimi prawami.

Dowiedz się więcej z naszego bloga