Mechanizm Split Payment od 1 lipca 2018 r.
Opublikowano 26 października 2018

OPIS ZMIAN

Mechanizm podzielonej płatności “Split Payment” już niedługo wchodzi w życie. Zasady te budzą sporo wątpliwości i obaw przedsiębiorców. Bardzo prawdopodobne jest istotne ograniczenie płynności finansowej firm. 

Banki prowadzące rachunki firmowe swoich klientów zobowiązane są do prowadzenia dodatkowych rachunków bankowych (subkont) do każdego rachunku firmowego. Rachunki te służyć będą wyłącznie do obsługi płatności z wykorzystaniem mechanizmu Split Payment, a dysponowanie środkami zgromadzonymi na tym rachunku będzie bardzo mocno ograniczone. 

Głównym założeniem mechanizmu Split Payment jest zasada podziału przelewu dla dostawcy na dwie kwoty tj, kwotę brutto oraz kwotę podatku VAT (zawierającej się w kwocie brutto). Kwota VAT trafi na rachunek VAT, a kwota netto na zwykły rachunek przedsiębiorcy. 

Stosowanie zasad Split Payment będzie rozwiązaniem dobrowolnym. 

Odrębny rachunek VAT

Na odrębny rachunek VAT będziemy otrzymywali płatności od swoich kontrahentów (o ile nasz kontrahent tak zdecyduje).

Dysponowanie otrzymanymi na ten rachunek pieniędzmi będzie jednak mocno ograniczone. 

Zgromadzone środki będziemy mogli wykorzystać jedynie w celu:

  • zapłaty kwoty VAT na inny rachunek VAT – tj. na konto VAT naszego kontrahenta,
  • zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.

W uzasadnionych przypadkach jest także możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew środków z rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na wydanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zgody na przelew środków. 

 Tak znaczne ograniczenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT skutkować będzie z pewnością wystąpienia efektu drabiny. Oznacza to że podatnik na którego konto VAT trafiły środki z VAT uzyskane od swojego kontrahenta, będzie zainteresowany tym aby za dokonywane zakupy zapłacić również z podziałem płatności na dwie kwoty. 

System zachęt 

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest rozwiązaniem dobrowolnym. Jednakże podatnicy korzystający aktywnie z tego rachunku zyskują następujące przywileje:

  • nie podniosą solidarnej odpowiedzialności za działanie kontrahenta od którego nabyli towary lub usługi – wynikającej z Art. 105,
  • brak stosowania sankcji tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • brak sankcji w postaci podwyższonych odsetek -( do 150%),
  • przyspieszony z 60 dni do 25 dni zwrot podatku VAT

Dodać należy że wcześniejszy zwrot VAT dotyczyć będzie jedynie zwrotu VAT na rachunek bankowy VAT.

Reasumując, pomimo występującego systemu zachęt wydaje się że zasady Split Payment mocno pogorszą płynność finansową przedsiębiorstw. 

Moim zdaniem podatnicy powinni mieć co najmniej możliwość regulowania z rachunku VAT także innych swoich zobowiązań wobec budżetu państwa np. 

  • składek ZUS,
  • podatku PIT, CIT.

Jednakże, niestety takie rozwiązanie nie znalazło się w uchwalonej zmianie przepisów, które już niedługo wchodzą w życie.

Dowiedz się więcej z naszego bloga