mikropozyczka-nowe-zasady
Opublikowano 13 maja 2020

MIKROPOŻYCZKA – nowe zasady

Dofinansowanie dotyczy: Mikroprzedsiębiorców.

Dofinansowanie dotyczy samozatrudnionych jak i mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników. 

Status mikroprzedsiębiorcy określa się na podstawie lat ubiegłych, a więc nie ma znaczenie stan zatrudnienia i wielkość przychodów ze sprzedaży w 2020 roku. 

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.   

Wysokość pożyczki: 5.000,00 zł.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 roku.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli (czyli obecnie 0,0525%).

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy.

Pożyczka na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia. 

Przychód z tytułu umorzenia miropożyczki nie stanowi przychodu według ustawy o PIT i CIT.  

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego według siedziby przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez PUP.

Dowiedz się więcej z naszego bloga