mikropozyczka
Opublikowano 18 czerwca 2020

Warunki przyznawania Mikropożyczki 

Wniosek o Mikropożyczkę należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy. 

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.  

Wysokość pożyczki: 5.000,00 zł.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 roku.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli (czyli obecnie 0,0525%).

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy.

Zasady umorzenia Mikropożyczki

Warunkiem umorzenia pożyczki jest to aby mikroprzedsiębiorca prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia.

Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest to aby przedsiębiorca w terminie 14 dni od upływu trzymiesięcznego okresu złożył wniosek o umorzenie pożyczki. Wniosek o umorzenie składa się również do Powiatowego Urzędu Pracy na specjalnym druku. Należy zatem pamiętać aby nie przegapić terminu na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki. Termin ten jest dla każdego przedsiębiorcy inny i liczony jest od daty zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Przykład:

 Przedsiębiorca złożył wniosek o pożyczkę w dniu 27 kwietnia 2020 roku, a w dniu 6 maja 2020 roku podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Termin 3 miesięcy będzie liczony więc od dnia podpisania umowy czyli od 6 maja 2020 r. Trzy miesiące upłyną więc w dniu 6 sierpnia 2020 roku. 

Od tego dnia przedsiębiorca będzie miał 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie Mikropożyczki czyli będzie miał na to czas do 20 sierpnia 2020 r. 

Przychód z tytułu umorzenia miropożyczki nie stanowi przychodu według ustawy o PIT i CIT. 

Przeznaczenie wydatków z Mikropożyczki

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19 określają, iż Mikropożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wynika z licznych interpretacji pojawiających się w prasie fachowej Mikropożyczka może być przeznaczona wyłącznie na ten cel. 

Zatem bez wątpienia z pożyczki można pokryć opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników, leasing, ubezpieczenie, zakup towarów handlowych, zakup materiałów i drobnych narzędzi. 

Wydatki o charakterze wątpliwym lub wykluczone to: zakup środków trwałych, zakup nieruchomości, wypłaty dla właściciela, nadpłaty rat kredytów i pożyczek.

Przeznaczenie środków pochodzących z pożyczki może być przedmiotem czynności sprawdzających prowadzonych przez organ udzielający pożyczki, tak więc w przypadku otrzymania pożyczki należy przeznaczyć ją na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Składając wniosek o Mikropożyczkę, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, każdy przedsiębiorca zobowiązany był do złożenia zobowiązania pod groźbą odpowiedzialności karnej, że otrzymane środki z pożyczki wyda zgodnie z przeznaczeniem. 

Prosimy więc o rozważne wydatkowanie środków pochodzących z Mikropożyczki.

Dowiedz się więcej z naszego bloga