Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie w umowach o pracę w 2020 roku wynosić będzie 2.600 zł brutto.

Oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia pracownika (otrzymującego wynagrodzenie minimalne) o około 170 złotych miesięcznie. 

Wynagrodzenie w tej wysokości przysługuje osobom zatrudnionym na pełnym etacie. 

Tym samym zmianie ulega minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia, która w  2020 roku wynosić będzie 17,00 zł brutto za 1 godzinę świadczonych usług w ramach tej umowy. 

Stawka godzinowa nie dotyczy osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne.