Nowe zasady amortyzacji jednorazowej
Opublikowano 28 listopada 2017

Informujemy, iż w sierpniu tego roku weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wprowadzająca tzw. nową amortyzację jednorazową.

W poniższym artykule chcemy przybliżyć Państwu jej zasady, a także przypomnieć zasady dotychczas obowiązującej amortyzacji jednorazowej. 

Nowa amortyzacja jednorazowa: 

Amortyzacja jednorazowa, które weszła w życie na mocy przepisów z sierpnia 2017 roku dotyczy, w odróżnieniu od dotychczas obowiązującej amortyzacji jednorazowej, wszystkich podatników, a nie tylko tych którzy są małymi podatnikami (do 1,2 mln Euro brutto przychodu).

Warunki/zasady stosowania nowej amortyzacji jednorazowej:

1. Limit jednorazowej amortyzacji dotyczący wartości zakupów w danym roku podatkowym wynosi: 100 tyś zł.

2. Minimalna wartość wszystkich nabytych środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji wynosi 10 tyś zł, a minimalna wartość jednego środka trwałego wynosi co najmniej 3,5 tyś zł.

3. Zakupywane środki trwałe muszą być fabrycznie nowe.

4. Prawo jednorazowej amortyzacji dotyczy środków trwałych zaliczanych do grupy KST 3-6 i 8 oraz WNiP (a więc nie dotyczy np. samochodów ciężarowych).

5. Jednorazowa amortyzacja, co jest nowością może dotyczyć również dokonywanych przedpłat i zaliczek. Tak wiec może być tak, że przedpłata będzie w innym okresie niż faktura końcowa np. przedpłata z grudnia 2017, dotycząca zakupu środka trwałego ze stycznia 2018 r., będzie kosztem w grudniu 2017 roku. 

Równolegle przysługuje prawo do amortyzacji jednorazowej na dotychczasowych zasadach, z zastrzeżeniem że nie można stosować obydwu amortyzacji jednorazowych w odniesieniu do tego samego środka trwałego.

Dotychczasowe zasady jednorazowej amortyzacji:

Dotychczasowa amortyzacja jednorazowa jest dostępna wyłącznie dla małych podatników, czyli takich firm, których przychody łącznie z podatkiem VAT nie przekroczyły w roku poprzednim kwoty 1,2 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 5.157.000 zł. 

Warunki/zasady stosowania dotychczasowej amortyzacji jednorazowej:

1. Limit jednorazowej amortyzacji dotyczący wartości zakupów w danym roku podatkowym wynosi: 50 tyś euro czyli 215.000 zł.

2. Jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis (dla firm transportowych trzyletni limit pomocy de minimis wynosi 100.000 euro).

3. Zakupywane środki trwałe nie muszą być fabrycznie nowe.

4. Prawo jednorazowej amortyzacji dotyczy środków trwałych zaliczanych do krupy KST 3-6 i 8 (z wyjątkiem samochodów osobowych).

5. Prawo do amortyzacji jednorazowej nie dotyczy WNIP.

Podsumowując istnieje możliwość skorzystania w 2017 roku z jednorazowej amortyzacji zarówno na na starych jak i na nowych zasadach. Spełniając odpowiednie wymogi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę do 315.000 zł w 2017 roku. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej z naszego bloga