zasady korygowania faktur
Opublikowano 16 czerwca 2021

Rozporządzenia podatkowe dla wielu przedsiębiorców często okazują się przeszkodą nie do przeskoczenia. Zapoznanie się z nowo wprowadzanymi przepisami i normami prawnymi to absolutna podstawa, bez której właściwe funkcjonowanie księgowości byłoby wręcz niemożliwe. Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany dotyczące zasad korygowania faktur. Zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma już obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Nie wystarczy natomiast samo wystawienie faktury korygującej. Czym właściwie jest faktura in minus? Jakie obowiązki musimy dopełnić podczas wystawiania faktury korygującej zgodnie z nowy zasadami?

W tym artykule chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania i rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

 1. Faktury korygujące in minus – po stronie sprzedawcy

Faktura korygująca ‘‘in minus’’ wystawiana jest przez sprzedawcę w następujących przypadkach:

 • udzielenie nabywcy rabatu po dokonanej sprzedaży,
 • zwrócenie przez nabywcę części lub całości zakupionych od sprzedawcy towarów,
 • zwrócenie przez sprzedawcę części lub całości otrzymanej od nabywcy zaliczki przed dokonaniem sprzedaży 
 • na fakturze pierwotnej zostanie stwierdzona pomyłka świadcząca o wykazaniu kwoty podatku wyższej niż należna.

Aby móc obniżyć podstawę opodatkowania w dacie wystawienia faktury korygującej z wyżej wymienionych powodów wymagane jest:

 • posiadanie dokumentacji, z której jasno wynika ustalenie między sprzedawcą a nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania, o których ma świadczyć faktura korygująca
 • faktura korygująca została utworzona zgodnie z posiadaną dokumentacją i warunkami w niej zawartymi.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów podstawę opodatkowania zmniejsza się za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Co mogę zrobić, jeżeli nie spełniam powyższych wymogów? W momencie, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, a nie jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji to obniżenie podstawy opodatkowania jest jeszcze niemożliwe i zostanie rozliczone za okres, w którym podatnik spełni warunek posiadania takiego dokumentu. Warto nadmienić, że przepisy dotyczące faktur korygujących mogą zostać w każdej chwili zmodyfikowane. Nasi eksperci regularnie śledzą zmiany w prawie podatkowym po to, by regularnie informować Cię o każdej istotnej poprawce.

 • Faktury korygujące in minus – po stronie nabywcy

Sprawa wygląda całkiem inaczej po drugiej stronie. Nabywca w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania na fakturze musi zmniejszyć kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z nowymi zasadami ważny jest moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy oraz moment ich spełnienia, a nie sam moment wystawienia faktury korygującej. Ta część bywa dla wielu myląca i prowadzi do późniejszych nieścisłości prawnych.

Ogromnie istotne jest też ustalenie z dostawcą warunków oraz ich spełnienie przed upływem okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione zobowiązują nabywcę do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za ten okres.

Spełnienie warunków po upływie okresu rozliczeniowego, w którym ustalono warunki korekty, powodują, że nabywca zobowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku w rozliczeniu za okres, w którym warunki zostały spełnione.

 • Faktury korygujące in plus – po stronie sprzedawcy

Głównym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku korekt ‘’in plus’’ czyli korekt zwiększających kwotę podatku należnego jest przyczyna korekty. W tym przypadku nie są brane pod uwagę ustalenia między sprzedawcą a nabywcą oraz ich spełnienie, a przyczyna, która spowodowała wystąpienie takiej korekty.

Powodem wystawienia faktury korygującej in plus może być:

 • Podwyższenie ceny usługi lub towaru po wystawieniu faktury,
 • Stwierdzenie pomyłki w cenie lub kwocie podatku.

Warto nadmienić, że istnieją pewne okoliczności, w których data rozliczenia rządzi się innymi prawami. Jeżeli przyczyną wystawienia faktury korygującej jest sytuacja, która nastąpiła w momencie wystawiania faktury pierwotnej lub w późniejszym okresie wykryto błąd w fakturze pierwotnej to faktura korygująca powinna zostać rozliczona w okresie wykazania faktury pierwotnej.

Natomiast w sytuacji, gdy korekta została wystawiona w przypadku zdarzenia, które miało miejsce po dokonaniu sprzedaży, wówczas faktura korygująca powinna być rozliczona za miesiąc, w którym została wystawiona. Jak widać kluczowy okazuje się tu kontakt z profesjonalistą, który właściwie oceni dokumenty i podejmie dalsze kroki działania.

 • Faktury korygujące in plus – po stronie nabywcy

Dla nabywcy w dalszym ciągu nie stworzono szczegółowych zasad rozliczania faktur korygujących ‘’in plus’’. Obowiązują więc zasady ogólne odliczania podatku naliczonego. W takim przypadku nabywca, który otrzymał fakturę korygującą in plus może odliczyć z niej VAT zasadniczo za miesiąc, w którym ją otrzymał, jeżeli obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał lub w terminie trzech kolejnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą mogli dokonać odliczenia podatku w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwości lub Twój przypadek nie został opisany w powyższym tekście – napisz do nas! Możemy zrobić dla Ciebie znacznie więcej niż jedynie wprowadzić w świat prawa podatkowego czy usprawnić działanie Twojego biznesu. Jesteśmy ekspertami i gwarantujemy, że współpraca z nami okaże się przyjemna i w pełni profesjonalna.

Dowiedz się więcej z naszego bloga