spolka-komandytowa-opodatkowanie
Opublikowano 13 stycznia 2021

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych

Jakie zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych weszły w życie z początkiem 2021 roku?

W Polsce funkcjonuje około 40,5 tysiąca spółek komandytowych. W roku 2021 r. zmienił się sposób ich opodatkowania i zobowiązane są one do uiszczania podatku CIT. Kwestia ta jest powodem wielu emocji i kontrowersji wśród przedsiębiorców i nie tylko. Warto poznać dokładniej ten temat i zorientować się, jak dokładnie te zmiany będą wyglądać.

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

Z początkiem roku wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami CIT.  Ustawa nowelizująca weszła w życie 1 stycznia 2021 r. jednak przewiduje ona przepisy przejściowe. Spółki komandytowe mogę postanowić, że nowe przepisy będą stosowane do nich od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku na dzień 30 kwietnia 2021 r. spółki komandytowe zobowiązane będą do zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, mają na celu, zdaniem Ministerstwa Finansów,  uszczelnianie systemu podatkowego i przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej. W większości jednak przypadków oprócz zwiększenia obciążeń podatkowych, spółki mogą ponieść dodatkowe wydatki związane z przystosowaniem rozliczeń podatkowych.  

Zmiany podatkowe a sprawozdania finansowe

Przedstawione zmiany to problematyczna kwestia nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla księgowości i biur rachunkowych. Stwarza to liczne dylematy odnośnie terminów, za jakie trzeba będzie skonstruować sprawozdania finansowe. Z analizy planowanych zmian wynika, że jeśli spółka zdecyduje się na opodatkowanie od 1 maja 2021, wówczas na dzień 30 kwietnia 2021 trzeba będzie zamknąć księgi rachunkowe. Jednakże ze względu na pojawiające się nieścisłości wciąż kwestia ta pozostaje niewystarczająco jasna dla księgowych. Zmiany w kwestii opodatkowania zakładają, że jeśli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej ma miejsce w czasie od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., spółka ta może kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r. W tej sytuacji księgowość ma kilka możliwości. Pierwszą z nich jest możliwość zamknięcia ksiąg dwa razy i sporządzenie dwóch sprawozdań, jedno na koniec roku obrotowego, a drugie 30 kwietnia 2021 r. Można także dokonać przedłużenia roku obrotowego i skonstruować jedno sprawozdanie, uwzględniające to wydłużenie. Opcją bardziej sensowną, choć jednocześnie wymagającą większego nakładu pracy ze strony księgowości, może okazać się pierwsza możliwość. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych utrudnień w zakresie ustalania dochodów wspólników. 

Zamknięcie ksiąg w dniu poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT

Dylemat może rodzić także kolejna kwestia – co z zamknięciem ksiąg w przeddzień uzyskania przez daną spółkę statusu podatnika CIT? Zgodnie z wykładnią przepisów przyjmuje się, że nie będą one zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, a także nie będą musiały dokonać wyceny aktywów i pasywów, jak to zwykle wygląda w sytuacji zamknięcia roku obrotowego. Jeśli spółka nie skorzysta z wydłużenia roku, zgodnie z przepisami powinna przyjąć, że rok obrotowy wynosi 12 miesięcy. 

Kwestia ta pozostaje w dużej mierze do rozważenia przez same spółki, ich księgowość i biura rachunkowe. Warto wybrać opcję, która pozwoli oszczędzić księgowym niepotrzebnych nakładów pracy i będzie najkorzystniejsza dla spółki. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga