zrobione
Opublikowano 25 listopada 2021

Od dawna zapowiadane zmiany w Polskim prawie podatkowym już niedługo staną się faktem. Co przyniosą szeroko ogłaszane reformy dla przedsiębiorców? Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać nadchodzącej sytuacji? Rok 2022 już niedługo, a właściciele firm nadal nie wiedzą, co ich do końca czeka. Mam nadzieję, że ten artykuł choć trochę przybliży i rozjaśnieni sytuację, która już za chwilę będzie obowiązywać w naszym państwie.

Nowy Ład – główne zmiany

W Polsce od stycznia będzie obowiązywać zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja tej ustawy, która trafiła już w gotowym projekcie do podpisania przez Prezydenta RP, ma ok. 700 stron i należy tu zauważyć, że tylko wykwalifikowane biuro podatkowe, które jest zaznajomione z projektem ustawy,  jest nam w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie dla naszego przedsiębiorstwa na przyszły rok.

Ustawa wprowadza wiele zmian i można w niej znaleźć te bardziej przychylne obywatelom, ale również takie, które niestety przedsiębiorcy będą musieli przyjąć z pokorą. Dużą zmianą na plus jest podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do 30 000 zł. Przedsiębiorcom, którzy osiągają niskie dochody, kwota ta pozwoli sporo zaoszczędzić. Dodatkowo rząd zdecydował się na podniesie pierwszego progu podatkowego aż do kwoty 120.000 zł z 17% stawką podatku dochodowego; dopiero powyżej tej kwoty, stawka będzie wynosiła tak jak dotychczas 32%. Rząd postanowił też wprowadzić składkę zdrowotną na poziomie 4,9 % dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego, ale należy tu wspomnieć, że nie będzie ona mogła wynosić mniej niż 270 zł. Dla działalności, które swoje finanse rozliczają wg skali podatkowej (17% bądź 32%) składka zdrowotna będzie wynosiła 9% od uzyskanego dochodu – rozliczenie składki będzie następowało po zakończonym roku kalendarzowym. Niestety, ale trzeba też zauważyć, że składka zdrowotna nie będzie podlegała już odliczeniu od podatku. Dla podatników, którzy rozliczają się w formie ryczałtu, składka zdrowotna będzie uzależniona od przychodów. I tak:

dla firm osiągających maksymalnie 60.000 zł przychodu będzie wynosiła 60 % przeciętnego wynagrodzenia czyli 305,56 zł,

dla firm między 60.000 a 300.000 zł będzie to 100% przeciętnego wynagrodzenia czyli 509,27zł,

dla firm z przychodem powyżej 300.000 zł to aż 180% przeciętnego wynagrodzenia czyli 916,68 zł.

Przedstawione stawki zostaną zaktualizowane, wobec podanego po czwartym kwartale roku obecnego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przedsiębiorstw. Warto wspomnieć, że w tej chwili każda kancelaria podatkowa świadcząca usługi biura rachunkowego, na pewno wyliczy już spodziewane składki zdrowotne dla przedsiębiorców związane ze zmianami w 2022 roku. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że jeżeli podstawa wymiaru składki spadnie poniżej minimalnego wynagrodzenie bądź firma przyniesie stratę, to i tak składka wyniesie minimum 270 zł.

Polski rząd w nowym ładzie, który będzie obowiązywał od 01 stycznia, zdecydował się na wycofanie możliwości rozliczania się kartą podatkową dla nowych przedsiębiorców (przedsiębiorcy dotychczas korzystający z tej formy rozliczenia mogą nadal z niej korzystać) i ogłosił, że składka zdrowotna dla podatników aktualnie posiadających taką formę rozliczenia będzie wynosiła 270 zł.

Do podmiotów, które również zostaną objęte obowiązkową składką zdrowotną, dołączą osoby powołane do pełnienia odpowiednich funkcji, na mocy aktu powołania obowiązującego w podmiocie. Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie pobierana od wielkości wypłacanego wynagrodzenia od członków zarządu, prokurentów czy członków komisji rewizyjnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Rząd w swojej wprowadzanej ustawie nie przewiduje ubezpieczenia społecznego dla tych osób.

Przygotuj się na zmiany – wybierz sprawdzone usługi księgowe w Warszawie, Poznaniu lub Garwolinie

Łatwo zauważyć, że wprowadzany przez polski rząd „Nowy Ład” i związane z nim zmiany podatkowe dużo namieszają w istniejących w Polsce przedsiębiorstwach. Każdy, komu zależy, aby jego firma była nadal rentowna, aby korzystała z odpowiedniej dla swojej branży formy rozliczenia podatku dochodowego, powinien skorzystać już teraz z porady profesjonalnego biura rachunkowego. Tylko rzetelne porady, od doradcy podatkowego z licencją,  poprowadzą Waszą firmę do dalszego sukcesu na rynku.

Dowiedz się więcej z naszego bloga