deklaracja-vat
Opublikowano 23 lutego 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
     
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT) , lub nabywcami tych towarów lub usług,
     
  • obowiązanych – zgodnie z przepisami ustawy o PDOF lub ustawy o PDOP – do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie przez internet ma dotyczyć również pozostałych podatników.

Z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską wynika, że składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną ma służyć upowszechnianiu tej formy komunikowania się podatnika z organem podatkowym. Natomiast okres roku na wprowadzenie powszechnego obowiązku składania deklaracji jest wystarczający na dostosowanie się wszystkich podatników do tej formy składania deklaracji. Ponadto poinformowano, że z danych dotyczących składania deklaracji VAT wynika, że wzrasta liczba deklaracji składanych elektronicznie, zatem problem nieposiadania dostępu do internetu może dotyczyć tylko niewielkiej grupy podmiotów gospodarczych i niekoniecznie podatników VAT. W odpowiedzi podniesiono także, że od 1 stycznia 2017 r. podwyższony został limit wartości sprzedaży uprawniający do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT (ze 150.000 zł do 200.000 zł), co pozwoli większej ilości podatników stosować uproszczenia w VAT (tj. zwolnienie z obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji VAT, wystawiania faktur i rozliczania VAT).

Ponadto MF poinformowało, że:

“(…) podatnik, który wbrew ustawowemu obowiązkowi nie będzie rozliczał podatku VAT za pośrednictwem internetu będzie podlegał sankcji, jak za wykroczenie skarbowe, co w konsekwencji będzie skutkowało wymierzeniem kary grzywny określonej kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stąd też minimalna kara grzywny za popełnienie przedmiotowego czynu zabronionego, od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 200 zł, a maksymalna 40.000 zł (podkreśl. red.). (

Żródło: GOFIN

Dowiedz się więcej z naszego bloga