wypełnianie dokumentów
Opublikowano 11 lipca 2022

1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Polski Ład 2.0. Jedną z wprowadzonych przez ustawodawcę zmian jest ograniczone prawo do odliczenia przez przedsiębiorców zapłaconej składki zdrowotnej w ZUS. Poniżej nasi doradcy podatkowi szczegółowo omówią te zmiany.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Korzyści dla rozliczających się jednolitą 19% liniową stawką podatku

Największą korzyść odniosą przedsiębiorcy rozliczający się według jednolitej 19% liniowej stawki podatku.  Ustawa pozwala im na odliczenie od dochodu lub zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota rocznego odliczenia składek jest jednak ograniczona. Łączna wysokość składek, które będzie można odliczyć, wyniesie 8700zł. Wysokość tej kwoty będzie podlegała corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, po zaokrągleniu do pełnych 100 złotych w górę.

Ryczałt i karta podatkowa a możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Nie tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym zyskają prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych. Przysługiwać będzie ono także przedsiębiorcom rozliczającym się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczą oni od przychodu 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto ustawodawca zezwolił na odliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcom rozliczającym się kartą podatkową.  Oni odliczą od karty podatkowej 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Ustawa nie przewiduje jednak żadnych odliczeń dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych skali podatkowej. W ich przypadku ustawodawca obniżył stawkę podatkową w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12% i zlikwidował uciążliwą i kontrowersyjną ulgę dla klasy średniej.

Od kiedy przysługuje odliczenie?

Pomimo, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca, ustawodawca pozwolił podatnikom na odliczenie składek zdrowotnych zapłaconych w pierwszym półroczu 2022 r. Przedsiębiorcy będą mogli je uwzględnić w rozliczeniu PIT za bieżący okres, a zatem już w zaliczce czerwcowej.

Dowiedz się więcej z naszego bloga