Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Planowane podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W Polsce kwota wolna od podatku jest kwotą, do której podatnik nie musi odprowadzać podatku dochodowego. Jest to istotny element polskiego systemu podatkowego, mający wpływ na sytuację finansową obywateli. W ostatnich latach pojawiły się propozycje zmiany tej kwoty w celu ulżenia obciążenia podatkowego dla osób zarabiających niższe dochody. O ile zatem ma być podwyższona ta kwota i kiedy to nastąpi?

 

Kwota wolna od podatku

 

W odpowiedzi na rosnące koszty życia i potrzebę poprawy sytuacji finansowej osób o niższych dochodach, pojawiły się propozycje podwyższenia kwoty wolnej od podatku w Polsce. Szereg partii politycznych oraz organizacji społecznych opowiada się za zwiększeniem tej kwoty, aby ulżyć obciążeniu podatkowemu dla osób zarabiających niewielkie kwoty. Pomimo powszechnej zgody co do potrzeby ulżenia obciążenia podatkowego dla osób o niższych dochodach, istnieją kontrowersje co do sposobu realizacji tego celu. Niektórzy eksperci obawiają się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku może prowadzić do niedoborów w budżecie państwa i negatywnie wpłynąć na finanse publiczne. Inni argumentują, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku może stymulować konsumpcję i wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie siły nabywczej osób o niższych dochodach.

 

W dniu 7 lutego 2024 roku Sejm rozpoczął prace nad ustawą, która zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 złotych. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych, co oznacza, że osoby zarabiające rocznie do tej kwoty nie są obciążane podatkiem dochodowym. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 złotych stanowiłoby istotną zmianę w polskim systemie podatkowym. Planowane zwiększenie tej kwoty ma na celu ulżenie obciążenia podatkowego dla osób o niższych dochodach oraz poprawę ich sytuacji finansowej.

 

Podwyższenie kwoty do 60.000 zł dopiero w 2026 roku?

 

Zapowiedzi polityków wskazują na podniesienie kwoty wolnej do 60 000 złotych, jednak początkowo zakładano, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku. Aktualnie jednak wszystko wskazuje na to, że zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż w 2026 roku.

 

Propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku jest częścią szerszego kontekstu politycznego i ekonomicznego. Dążenie do ulżenia obciążenia podatkowego dla osób o niższych dochodach ma na celu poprawę równości społecznej oraz stymulację konsumpcji poprzez zwiększenie siły nabywczej tych grup społecznych. Wiele osób podniesienie kwoty wolnej od podatku traktuje także jako konieczność spełnienia jednej z istotnych obietnic wyborczych wskazanych przez obecnie rządzące partie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 złotych w Polsce stanowi bowiem istotną propozycję zmian w systemie podatkowym. Decyzja ta może mieć znaczący wpływ na sytuację finansową wielu obywateli oraz na ogólną dynamikę gospodarczą kraju.

 

Zaproponowane modyfikacje mają na celu obniżenie wysokości obciążeń podatkowych oraz zwiększenie ostatecznego wynagrodzenia dla większości obywateli Innym celem projektu jest zrównanie kwoty wolnej od opodatkowania dla wszystkich obywateli, co przyczyni się do ustalenia bardziej równomiernych obciążeń podatkowych. Co więcej, parlamentarzyści pragną opierać system podatkowy na zasadach zdolności płatniczej, co stanowi fundament prawa podatkowego.

 

Warto tutaj jednakże zaznaczyć, że proponowana kwota wolna od podatku nie ma zastosowania w przypadku: przychodów opodatkowanych w formie liniowej (PIT-36L), przychodów opodatkowanych według zasad ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28), przychodów opodatkowanych ze źródeł kapitałowych (PIT-38), przychodów opodatkowanych z tytułu zbycia nieruchomości (PIT-39).

 

Z uwagi na to, podwyższenie kwoty wolnej od podatku w Polsce jest tematem szerokiej debaty społeczno-politycznej. Jest to kwestia, która ma istotne znaczenie dla obywateli zarabiających niższe kwoty oraz dla kształtowania polskiego systemu podatkowego. Wprowadzenie zmian w tej dziedzinie wymaga starannego przemyślenia i uwzględnienia różnorodnych aspektów, takich jak równowaga budżetowa, sprawiedliwość społeczna i wsparcie dla osób o niższych dochodach.

 

 

“Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064″

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?