podsumowanie-zmian-podatkowych
Opublikowano 11 lutego 2021

Zmiany podatkowe w 2021 r.

Z początkiem 2021 roku weszło w życie kilka istotnych zmian w przepisach podatkowych.

Odczują je w szczególności współwłaściciele spółek jawnych i komandytowych oraz rezydenci podatkowi. Część zmian dotyczy jednak nas wszystkich.

Czego dokładnie dotyczą zmiany podatkowe i wprowadzone opłaty?

Warto zapoznać się z najnowszymi informacjami.

1)      Opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych

Wszystkie spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały zobowiązane do uiszczania podatku CIT. Ustawa nowelizująca weszła w życie z początkiem roku, jednak przewiduje ona przepisy przejściowe. Spółki komandytowe mogły postanowić, że nowe przepisy podatkowe będą stosowane do nich od dnia 1 maja 2021 r. W tym przypadku księgi rachunkowe muszą zostać zamknięte do 30 kwietnia bieżącego roku.

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiana podatkowa w 2021 roku tj. odprowadzanie podatku CIT przez spółki komandytowe będzie przeciwdziałać optymalizacji podatkowej i wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego.

2)      Ograniczenie ulgi abolicyjnej

To bardzo niekorzystna informacja dla osób pracujących za granicą, które w wielu przypadkach zapłacą wyższy podatek.

Dotąd, dzięki uldze abolicyjnej, polscy rezydenci podatkowi pracujący za granicą nie musieli dopłacać w Polsce podatku od zarobionych za granicą pieniędzy.

Negatywne skutki ograniczenia odczują rezydenci pracujących za granicą, którzy rozliczają się z podatku za pośrednictwem metody proporcjonalnego odliczenia.

Kwota wolna od podatku wynosić będzie 8000 zł, jednak odliczyć będzie można tylko 1360 zł. 

Niekorzystne skutki ograniczenia ulgi abolicyjnej będą dotyczyły polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody m.in. z państw: Norwegia, Belgia, Austria, Holandia, Rosja, Finlandia, Stany Zjednoczone, Japonia, czy przede wszystkim Wielka Brytania.

Zmiana nie dotyczy osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce.

W praktyce zniesienie ulgi abolicyjnej może oznaczać, że część osób pracujących za granicą zdecyduje się na stałe wyprowadzić z Polski i zmienić rezydencję. 

3)      Nowe podatki i opłaty

Od 2021 roku wzrosła w Polsce płaca minimalna do 2800 zł brutto, jednocześnie zaczęły obwiązywać nowe podatki i opłaty, w tym m.in. podatek cukrowy i podatek od deszczu.

Wprowadzenie podatku cukrowego, to jedna z największych zmian na polskim rynku spożywczym w ostatnich kilku latach. Jego skutki, choć w krótkim dotąd czasie, odczuł już zapewne każdy z nas. Wystarczy spojrzeć na ceny napojów słodzonych na sklepowych półkach.

Wprowadzona opłata składa się z dwóch części:

o   50 gr stałej opłaty, gdy w 100 mililitrach napoju będzie mniej lub maksymalnie 5 gramów substancji słodzącej (innej niż cukier),

o   5 gr za każdy gram cukrów powyżej wspomnianego limitu.

Dodatkowo napoje zawierające substancje aktywne, np. kofeinę zostały objęte dodatkową opłatą w wysokości 10 gr (w przeliczeniu na litr napoju).

Podatek maksymalnie może wynieść 1,2 zł na każdy litr napoju. Zatem w praktyce ceny dwulitrowych napojów wzrosły średnio o 2 zł.

Ta sama ustawa wprowadza także drugi nowy podatek, od alkoholu sprzedawanego w butelkach o małej pojemności, czyli tzw. małpek.

Na każde 100 ml wódki 40-procentowej dodatkowa opłata wynosi 1 zł.

W związku z rosnącą inflacją, został zwiększony także podatek od nieruchomości. W 2021 roku przykładowo zapłacimy 85 gr podatku za każdy metr nieruchomości (tj. o 4 gr więcej niż w ubiegłym roku), czy 52 gr za 1 mkw gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności (było 50 gr w 2020 r.)

Powyższe stawki, to ustalone przez Ministerstwo Finansów maksymalne kwoty.

Wysokość podatku w poszczególnych miejscowościach ustalają gminy, warto zatem śledzić aktualności lokalnych urzędów gminy.

Z nowym rokiem został podwyższony podatek od psa. Maksymalna stawka to obecnie 130,3 zł (w poprzednim roku kwota podatku wynosiła 125 zł).

Samorządy mają prawo zrezygnować z pobierania tej opłaty.

Z podatku zwolnione są ustawowo osoby powyżej 65. roku życia prowadzące samotnie gospodarstwo domowe, osoby objęte podatkiem rolnym czy niepełnosprawni korzystający z pomocy psa asystującego.             

Zapowiadane podwyższenie tzw. podatku od deszczu nie zostało finalnie wprowadzone, choć prace legislacyjne nad zmianami trwały. Na ten moment opłata nie została zmieniona, ale w przyszłości możemy spodziewać podniesienia kwoty podatku od deszczu.

4)      Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Nie wszystkie wprowadzone w nowym roku zmiany mają negatywne skutki dla podatników. Pojawiły się także korzystne informacje. Został powiększony limit przychodów przy ryczałcie z 250 tys. do 2 mln euro rocznie.

Równocześnie zostały zmienione niektóre stawki ryczałtu. Przestała obowiązywać najwyższa stawka ryczałtu 20%, którą objęte były jeszcze w poprzednim roku wolne zawody. Obecnie zostały opodatkowane stawką 17%.

Od nowego roku więcej zawodów zostało uznanych jako tzw. „wolne zawody” i odtąd mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in.:

  • psycholog
  • fizjoterapeuta
  • notariusz, adwokat, radca prawny
  • architekt
  • inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany
  • księgowy, biegły rewident
  • agent ubezpieczeniowy,
  • doradca podatkowy,
  • doradca restrukturyzacyjny.

W 2021 roku pojawiły się także nowe stawki podatkowe: 10% (np. dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek) i 15% (np. dla przychodów ze świadczenia usług reklamowych, architektonicznych i inżynierskich).

W tej chwili obowiązujące w Polsce stawki ryczałtu ewidencjonowanego to: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Przedstawione powyżej nowe opłaty i zmiany podatkowe mogą przysparzać podatnikom trudności w dostosowaniu do aktualnych przepisów. Warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów, doświadczonych księgowych czy konsultacji z doradcą podatkowym, którzy pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowych rozliczeń podatkowo- księgowych w 2021 roku.

Dowiedz się więcej z naszego bloga