Rachunkowość w małej firmie – jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy?

Założenie firmy wiąże się z koniecznością wywiązywania się z dodatkowych obowiązków, takich jak chociażby prowadzenie księgowości oraz dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym. Niestety rzesza przedsiębiorców decydujących się samodzielnie prowadzić księgowość popełnia w tym zakresie wiele błędów, których można by uniknąć, decydując się na profesjonalne usługi księgowe. Jakie są najczęstsze? Dowiesz się poniżej. 

Niepoprawne zapisy w księgach rachunkowych

Prowadzenie księgowości wymaga nie tylko systematyczności i staranności, ale także znajomości przepisów i fachowej wiedzy. Część małych przedsiębiorców zwyczajnie nie zna obowiązujących regulacji prawnych, a części brakuje czasu, by zajmować się księgowością samodzielnie. Co prawda prowadzenie księgowości w oparciu o księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany nie jest bardzo wymagające, jednak nawet małą księgowość warto oddać w ręce biura rachunkowego. Dzięki temu uniknie się przypadkowych pomyłek, a także związanych z tym konsekwencji. Ponadto specjaliści mogą wprowadzić dodatkowe usprawnienia, takie jak optymalizacja podatkowa dla małych firm

Nieprawidłowe rozliczenia VAT-u

Rozliczenie VAT-u zazwyczaj sprawia przedsiębiorcom wiele problemów. Często ten stan rzeczy wynika z braku posiadania fachowej wiedzy, przez co obowiązujące regulacje prawne wydają się niejasne i wieloznaczne. Błędy w rozliczeniach są zatem niezamierzone, a z drugiej strony – karane dość dotkliwie. Nieprawidłowości mogą wynikać także z tego, że w Polsce na różne produkty obowiązują różne stawki VAT. Ponadto ich wysokość ulega zmianom, chociażby z powodu konieczności dostosowania prawa do podatkowych regulacji obowiązujących na terenie UE. W związku z powyższym, aby uniknąć błędów, nie wystarczy jednorazowy research czy nawet zlecenie analizy prawnej, ale niezbędne jest bieżące śledzenie zmian w prawie. 

Zapominanie o terminach

Przedsiębiorcy są zazwyczaj jedną z najbardziej zabieganych grup zawodowych. Kontakty z klientami i partnerami biznesowymi pochłaniają znaczną część ich czasu. Najczęściej właśnie przez to osoby prowadzące firmy nie zawsze pamiętają o ścisłym przestrzeganiu terminów podatkowych, np. terminów na złożenie deklaracji do urzędów. Należy wiedzieć, że nawet jeden dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów może decydować o nałożeniu kary. Aby zatem mieć pewność, że wszystkie zobowiązania wobec urzędu skarbowego zostaną spełnione, warto powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom, którzy będą odpowiedzialni za poprawność prowadzenia dokumentacji oraz dotrzymanie terminów.