Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Rejestracja znaku towarowego – czy warto?

Rejestracja znaku towarowego jest procesem, w którym w dużym skrócie przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z określonego znaku w celu oznaczenia swoich produktów lub usług. Choć proces rejestracji może być czasochłonny i wiązać się z pewnymi kosztami, istnieje wiele korzyści związanych z posiadaniem zarejestrowanego znaku towarowego.

 

Znak towarowy i proces jego rejestracji

 

Znak towarowy może stanowić symbol, który pomoże klientom zauważyć Cię na rynku. To właśnie on wyróżnia dane przedsiębiorstwo spośród konkurencji. Unijny symbol handlowy może być zbudowany z różnych elementów, w tym z wyrazów, wzorów liter, cyfr, kolorów, kształtów produktów, opakowań czy dźwięków. W praktyce istnieje wiele rodzajów symboli handlowych – zarówno słownych, jak i graficznych, oraz inne. Aby rozpocząć proces rejestracji znaku towarowego w Polsce, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Procedura ta może być przeprowadzana osobiście przez zgłaszającego się lub za pośrednictwem rzecznika patentowego.

 

Po złożeniu wniosku, rozpoczyna się etap badań, który może trwać od 2 do 4 miesięcy. W ramach tego etapu UPRP sprawdza, czy wniosek jest poprawnie wypełniony, czy nie ma przesłanek do odmowy rejestracji znaku oraz czy opłaty zostały uiszczone. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, UPRP wzywa do ich poprawienia. Po pomyślnym przejściu etapu badań, informacje o zgłoszeniu znaku towarowego są ujawniane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP) wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami na jego temat.

 

Rozpoczyna się wtedy także tzw. ,,okres sprzeciwowy”, trwający 3 miesiące od publikacji zgłoszenia w BUP. W tym czasie osoby trzecie mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji określonego znaku towarowego. Jeśli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, rozpoczyna się etap rejestracji znaku. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, konieczne jest przeprowadzenie przez UPRP odrębnego postępowania w tym zakresie.

 

Czy warto zastrzec swój znak towarowy?

 

Z uwagi na wskazane kwestie pojawia się zatem pytanie – czy warto zarejestrować swój znak towarowy i jakie daje to korzyści? Przede wszystkim, podstawowa zaleta tego rozwiązania odnosi się do ochrony przed konkurencją. Jedną z głównych korzyści rejestracji znaku towarowego jest bowiem ochrona przed działaniami konkurencji – posiadając zarejestrowany znak, firma może uniemożliwić innym przedsiębiorstwom korzystanie z identycznego lub podobnego znaku, co pomaga w budowaniu rozpoznawalności marki i lojalności klientów. Po drugie, rejestracja znaku towarowego może również zwiększyć wartość kapitałową przedsiębiorstwa. Posiadanie unikalnego i chronionego prawnie znaku może stanowić atrakcyjny element w wycenie firmy podczas procesu sprzedaży lub inwestycji.

 

Po trzecie, zarejestrowany znak towarowy może także przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności marki oraz postrzegania jej jako wiarygodnego i profesjonalnego podmiotu w oczach klientów i partnerów biznesowych. Po czwarte, rejestracja znaku towarowego (po spełnieniu odpowiednich warunków i ich rejestracji we właściwy sposób) umożliwia również ochronę marki na rynkach zagranicznych. Wiele firm działających globalnie korzysta z tej możliwości, aby zapewnić sobie ekskluzywne prawo do korzystania ze swojego znaku w różnych krajach. Należy jednak pamiętać, że rejestracja znaku towarowego wiąże się z pewnymi kosztami oraz przejściem przez odpowiednie procedury. Konieczne może być przeprowadzenie badań na istniejące znaki towarowe oraz ścisłe zdefiniowanie zakresu ochrony, co może wymagać pomocy specjalistów prawa własności intelektualnej.

 

Wobec tego, rejestracja znaku towarowego może być wartościowym krokiem dla przedsiębiorstwa, pomagającym w ochronie marki, budowaniu rozpoznawalności i zwiększeniu wartości kapitałowej firmy. Choć wiąże się z pewnymi kosztami i procedurami, korzyści związane z posiadaniem zarejestrowanego znaku mogą przewyższyć te wyzwania. Dlatego też dla wielu firm warto rozważyć tę opcję jako część strategii ochrony własności intelektualnej i budowy marki.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?