slim vat
Opublikowano 23 grudnia 2022

Na 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów planowało wprowadzenie do ustawy o podatku od towarów i usług trzeciej odsłony zmian podatkowych – tzw. Slim VAT 3. Prace nad projektem zakończyły się na etapie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych. Teraz ustawą zajmie się Sejm. W związku z tym najprawdopodobniej nowelizacja ustawy wejdzie w życie z kwartalnym opóźnieniem a na zmiany przyjdzie Nam poczekać do kwietnia 2023 r. 

Co ma się zmienić?

Pakiet Slim VAT 3 jak sama nazwa wskazuje ma na celu dalsze uproszczenie rozliczeń podatku od towarów i usług przez podatników. Przyjrzyjmy się zatem jakie najważniejsze zmiany w kolejnej już odsłonie modyfikacji przepisów najprawdopodobniej się znajdą: 

  1. podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. Zmiana ta zmiana ta ujednolica pojęcie małego podatnika na gruncie podatku VAT i podatków dochodowych,
  2. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
  3. doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy. Właściwym okresem do skorygowania rozliczenia będzie okres, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  4. wyznaczenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu właściwego do wydawania: wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Obecnie wiążące informacje wydawana są przez różne organy, nastąpi więc konsolidacja uprawnień do ich wydawania w jednym ręku,
  5. rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zmiana ta spowoduje, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika,
  6. rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE,
  7. liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,
  8. zmiany w zakresie stosowania proporcji u podatników mających sprzedaż mieszaną, 
  9. wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora,

Jak widać proponowanych zmian jest sporo. Na szczęście dla podatników są to zmiany korzystne, które faktycznie upraszczają rozliczenia VAT lub likwidują zbędne obowiązki dokumentacyjne.

Dowiedz się więcej z naszego bloga