split-payment
Opublikowano 2 października 2019

Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. 

Do tej pory stosowanie tego mechanizmu było teoretycznie dobrowolne, choć w praktyce spółki publiczne, a także organy państwowe i samorządowe wymuszały stosowanie tej procedury dokonując przelewów na odrębne rachunki VAT. 

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP lub Split payment)

Split payment polega na wykonaniu tzw. podzielonego przelewu. Kontrahent dokonujący przelewu wprowadzając płatność do systemu bankowego wskazuje w przelewie dwie kwoty tj. jedną kwotę brutto czyli łączną wartość przelewu na konto sprzedawcy oraz dodatkowo kwotę podatku VAT, czyli kwotę jaka ma trafić na odrębny rachunek VAT kontrahenta. 

Oznacza to, że taki przelew zostanie przez bank automatycznie podzielony i wskazana kwota VAT trafi na wyodrębniony rachunek bankowy do celów VAT, a kwota netto trafi na konto podstawowe kontrahenta otrzymującego płatność. 

Nie trzeba przy tym znać numeru rachunku bankowego naszego kontrahenta prowadzonego dla celów VAT. Bank automatycznie rachunek ten uzna, gdy w przelewie będzie wskazana dyspozycja płatności podzielonej. 

Mechanizm split payment zamiast odwrotnego obciążenia.

Z dniem 1 listopada 2019 r. dotychczasowe odwrotne obciążenie zostaje zastąpione przez Split payment. 

Dotyczy to w między innymi:

  • sprzedaży wyrobów stalowych, 
  • sprzedaży odpadów, 
  • sprzedaży telefonów i elektroniki,
  • usług budowlanych świadczonych jako podwykonawca,

Kto ma obowiązek stosować Split payment od 1 listopada 2019 r?

Obowiązek rozliczeń finansowych z zastosowaniem Split payment mają sprzedawcy i nabywcy towarów i usług wymienionych w nowym załączniku numer 15 do ustawy o VAT.

Ponadto Split payment jest obowiązkowy jeśli wartość brutto faktury, w której wyszczególnione są towary lub usługi wymienione w załączniku numer 15 do ustawy o VAT. przekracza wartość 15.000 zł. 

Przykładowo jeśli wartość brutto faktury wynosi 15.001 zł ale wartość brutto towarów i usług wymienionych w załączniku numer 15 wynosi jedynie 100 zł, to powstaje obowiązek uregulowania płatności poprzez Split payment, jednakże tylko w odniesieniu do podatku VAT wynikającego z tej pozycji na 100 zł brutto. Pozostała wartość może być uregulowany w tradycyjny sposób. 

Obowiązki ciążące na sprzedawcy 

Jeżeli wartość faktury przekracza kwotę 15.000 zł brutto i jednocześnie faktura zawiera jakiejkolwiek wartości towary lub usługi wymienione w załączniku numer 15 do ustawy o VAT, wówczas wystawca takiej faktury zobowiązany jest umieścić na fakturze wyrazy “mechanizm podzielonej płatności”.

Jeżeli sprzedawca nie zastosuje się do powyższego obowiązku, wówczas zostanie mu doliczona dodatkowa sankcja w podatku VAT wynosząca 30% wartości podatku VAT wynikającej z dostawy towarów i usług objętych załącznikiem numer 15 do ustawy o VAT. Powyższe sankcje nie dotyczą osób fizycznych, które za powyższe wykroczenie ponoszą odpowiedzialność karno- skarbową. 

Obowiązki ciążące na nabywcy

Z kolei nabywca w przypadku gdy otrzyma fakturę o wartości powyżej 15.000 zł zawierającą towary lub usługi wymienione w załączniku numer 15 do ustawy o VAT jest zobowiązany do zapłaty tej faktury poprzez Split payment przynajmniej w odniesieniu do kwoty podatku VAT wynikającej z towarów lub usług wymienionych w załączniku numer 15.

Wykonując przelew podatnik zobowiązany jest dodatkowo podać numer faktury oraz numer NIP sprzedawcy, a w przypadku płatności za zaliczkę zamiast numeru faktury należy podać wyraz “zaliczka”.

Jeżeli nabywca nie zastosuje się do powyższego obowiązku, wówczas zostanie mu doliczona dodatkowa sankcja w podatku VAT wynosząca 30% wartości podatku VAT wynikającej z dostawy towarów i usług objętych załącznikiem numer 15 do ustawy o VAT. Powyższe sankcje nie dotyczą osób fizycznych, które za powyższe wykroczenie ponoszą odpowiedzialność karno- skarbową. 

Obowiązek posiadania rachunku bankowego 

Przepis Art. 108 e ustawy o VAT nakłada na podatników dokonujących dostawy lub nabywających towary lub usługi wymienione w załączniku numer 15 do ustawy o VAT , obowiązek posiadania rachunku firmowego, prowadzonego w walucie polskiej, dla którego bank lub SKOK prowadzi odrębny rachunek do celów VAT. 

Co możemy zrobić gdy otrzymamy pieniądze na rachunek VAT 

W przypadku gdy otrzymamy płatność na wyodrębniony rachunek bankowy, od 1 listopada 2019 r. mamy następujące możliwości:

  • możemy zapłacić z tego rachunku podatek VAT wynikający z faktur zakupowych na rachunek VAT naszego kontrahenta (dobrowolne zastosowanie Split payment),
  • możemy zapłacić podatek VAT wynikający z deklaracji VAT7, VAT7K na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
  • możemy zapłacić inne należności publicznoprawne np. podatek PIT, CIT lub inne podatki oraz ZUS,
  • możemy wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o wydanie zgody na przelew środków z rachunku VAT na podstawowy rachunek bankowy, 

Jednakże, tak przed zmianą jak i po zmianie czas oczekiwania na taką decyzję może wynosić nawet 60 dni. 

Podsumowując, powyższa zmiana wprowadza bardzo restrykcyjne obowiązki zarówno dla sprzedawców, wystawców faktur, jak również dla nabywców towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie ciążących na Państwa obowiązków i bezwzględne zastosowanie się do zmieniających się przepisów.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy odnaleźć się w gąszczu zmian przepisów podatkowych. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga