dofinansowanie-tarcza-antykryzysowa
Opublikowano 23 lipca 2020

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FGŚP 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich firm (bez względu na wielkość firmy)

Dofinansowaniem objęte są wynagrodzenia pracowników (Art. 15gg ust. 1) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (Art. 15gg ust. 2) od części wynagrodzeń objętej dofinansowaniem. 

Kryteria dotyczące pomocy dotyczące firm objętych pomocą:

  • firma składająca wniosek nie może mieć zaległości w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym według stanu na koniec III kwartału 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 roku;
  • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości;
  • firma zanotowała spadek obrotów liczony w następujący sposób:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Spadek obrotów zatem możemy liczyć jako:

  • porównanie roku 2020 do roku 2019 -wówczas bierzemy pod uwagę 2 miesiące lub dowolnie wybrane 60 dni-minimalny spadek 15%
  • porównanie 1 miesiąca z 2020 roku do miesiąca poprzedniego z 2020 roku lub dowolnie wybrane 30 dni – minimalny spadek obrotów -25%.

Spadek obrotów można liczyć w ujęciu wartościowym lub ilościowym.

Wypłata wynagrodzenia dofinansowana jest ze środków FGŚP w wysokości 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Z FGŚP dofinansowane są także składki ZUS od wynagrodzenia objętego dofinansowaniem należne od pracodawcy. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15.681zł.

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. 

Wnioski o dofinansowanie będą składane do Wojewódzkich Urzędów Pracy. 

Dofinansowanie nie może zostać przyznane jeśli wnioskodawca uzyskał już pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników za ten sam okres. 

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem wniosków o niniejsze dofinansowanie. 

Zapraszamy do kontaktu. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga