tarcza-antykryzysowa-mikropozyczka
Opublikowano 2 kwietnia 2020

Dofinansowanie dotyczy: Mikroprzedsiębiorców.

Status mikroprzedsiębiorcy określa się na podstawie lat ubiegłych, a więc nie ma znaczenie stan zatrudnienia i wielkość przychodów ze sprzedaży w 2020 roku. 

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.   

Wysokość pożyczki: 5.000,00 zł.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 roku.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli (czyli obecnie 0,0525%).

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy.

Pożyczka na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku. 

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego według siedziby przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez PUP.

Dowiedz się więcej z naszego bloga