pośrednictwo finansowe
Opublikowano 24 czerwca 2021

Od 29 kwietnia 2021 można już składać wniosek o umorzenie subwencji, uzyskanej z Tarczy Finansowej 1.0. W jaki sposób to zrobić? Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Czy subwencja może zostać umorzona w całości? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, dzięki któremu poznasz odpowiedź na wszystkie te pytania!

Sposób złożenia wniosku

Wniosek zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego została zawarta umowa subwencji finansowej.

Termin składania wniosku o umorzenie subwencji PFR

Wniosek o umorzenie subwencji należy złożyć maksymalnie 10 dnia, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji.

Czy tylko przedsiębiorca może złożyć wniosek?

Jak się okazuje wniosek może złożyć każda osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej konta, z którego zawarto umowę. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek nie był składany przez przedsiębiorcę, podczas kontroli może być wymagane okazanie pełnomocnictwa. Warto pamiętać o tym i uniknąć późniejszych komplikacji w urzędzie.

Co należy zrobić?       

Cały proces obejmuje jedynie kilka prostych kroków:

 1. Najpóźniej dzień przed pierwszym dniem terminu na jego złożenie, w skrzynce pocztowej banku zostanie udostępniony wniosek. Jest to wstępna propozycja dotycząca wysokości podlegającej zwrotu subwencji. Z początkiem terminu rozliczenia będzie można dokonać edycji, a następnie wysłać wniosek.
 2. Niektóre dane zostały pobrane z rejestrów publicznych (ZUS, KAS). Pozostałe oświadczenie należy wypełnić osobiście. Oświadczenia są różne w zależności od czynników, tj. wielkość przedsiębiorstwa, wysokości umorzenia.
 3. Po zapoznaniu się z wnioskiem, zweryfikowaniu poprawności danych należy podpisać i wysłać wniosek za pomocą autoryzacji banku.
 4. W ciągu 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia, w którym można było złożyć wniosek, PFR wyda decyzję.
 5. Bank udostępni harmonogram spłaty subwencji, jeśli subwencja nie została umorzona w całości.

Uwaga! Podpisanie i wysłanie wniosku równoznaczne jest ze zgodą z warunkami zaproponowanymi przez PFR. Nie można się odwołać od już złożonego wniosku. Wszystkie niezgodności należy na bieżąco, wyjaśniać w odpowiednich urzędach.

Jaką decyzję może podjąć PFR?

Decyzję PFR nie zawsze są oczywiste, a ich skutki okazują się dla niektórych przedsiębiorców skomplikowane i zawiłe. Orzeczenie zależy od kilku czynników takich jak zatrudnienie czy czas prowadzenia działalności. PFR może w takich sprawach zarówno umorzyć subwencję (w całości lub w części) albo też całkowicie odrzucić wniosek.

Umorzenie subwencji do 75%

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw utrzymanie subwencji w wysokości 75% możliwe jest po spełnieniu poniższych czynników.

 • Kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej (25% umorzenia)
 • Utrzymanie stanu zatrudnienia (25% umorzenia)
 • Poniesienie straty ze sprzedaży (25% umorzenia)

Jeśli zatrudnienie utrzyma się w 100%, a strata ze sprzedaży będzie wyższa od 25% otrzymanej subwencji małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zachować 75% subwencji.

Jeśli mikroprzedsiębiorca prowadził działalność przez 12 miesięcy od przyznania subwencji, podlega ona zwrotowi bezwarunkowo w 25% oraz:

 • W 0% – w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie wyższym niż 100 %,
 • Od 0% do 50% – w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie od 50% do 100%.
 • W 50% – w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie niższym niż 50%.

Mikroprzedsiębiorca, którego stan zatrudnienia utrzymał się w co najmniej 100% może uzyskać zwolnienie w wysokości 75% wartości otrzymanej subwencji. W przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50% mikroprzedsiębiorca może zachować 25% otrzymanej subwencji.

Umorzenie subwencji w 100%

Aby móc uzyskać umorzenie subwencji w pełnej wysokości należy spełnić warunki dla częściowego umorzenia subwencji oraz posiadać przynajmniej jeden z poniżej wymienionych kodów PKD.

17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 49.39.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Nie musi być to przeważający kod.

Odmowa umorzenia subwencji

Może zostać wydana decyzja odmowna w przypadku, gdy przedsiębiorca naruszył warunki otrzymania subwencji. Zobowiązany jest wtedy do zwrotu całości subwencji w ciągu 14 dni od wydania decyzji.

Może także wystąpić sytuacja, w której niemożliwe będzie ustalenie wysokości subwencji, która podlega zwrotu. PFR uruchomi postępowanie wyjaśniające, a ostateczną decyzję wyda do 6 miesięcy od przekazania pierwszej decyzji.

Czy można odwołać się od decyzji PFR?

Czas na odwołanie się od decyzji wynosi 10 dni, od jej otrzymania.

Jak spłacić subwencję?

Zwrotu subwencji należy dokonać w nie więcej niż 24 ratach.

Wiemy, że umorzenie subwencji może być w wielu przypadkach znacznie bardziej złożone. Często niezbędna okazuje się też pomoc eksperta. Gorąco zachęcamy do prześledzenia wszystkich artykułów tego typu i do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości. Służymy pomocą i dobrą radą w każdych okolicznościach!

Dowiedz się więcej z naszego bloga