doradca podatkowy z Warszawy
Opublikowano 8 listopada 2022

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością wśród podatników CIT. To wszystko za sprawą stosunkowo niskiego podwójnego opodatkowania wspólników i spółki. W klasycznym podatku CIT spółka płaci 9% lub 19% podatku, a wspólnicy 19% podatku od dywidendy. Daje to łączne opodatkowanie na poziomie 26,29% lub 34,39%. W estońskim CIT, z uwagi na konstrukcję odliczeń u wspólników podatku zapłaconego przez spółkę, łączne opodatkowanie wynosi 20% lub 25%. Jednak, jak uczula doradca podatkowy z Lublina: Przy wyborze tej formy opodatkowania podatnicy powinni jednak zwrócić uwagę na szereg wyłączeń przewidzianych w ustawie uniemożliwiających zastosowanie ryczałtu od dochodów spółek. Jedno z tych włączeń dotyczy aportów.

Raporty a CIT estoński

Przepis ustawy o CIT wskazują, że nowo utworzone spółki nie mogą korzystać z estońskiego CITu w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia, jeżeli w tym okresie otrzymały raport w postaci przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Ograniczenie dotyczy również spółek wnoszących tego typu wkłady niepieniężne do innych podmiotów. Nie mogą oni korzystać z estońskiego CITu w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu. Już na tym etapie warto skonsultować się z doradcą podatkowym z Warszawy, aby dowiedzieć się, czy w przypadku konkretnej firmy korzystanie z estońskiego CITu będzie możliwe w danej chwili.

A co ze spółkami działającymi dłużej niż 24 miesiące

Okazuje się, że jeśli otrzymają ww. wkłady to również nie będą mogły korzystać z estońskiego CITu. Przekonała się o tym spółka założona w 2013 r., do której w 2021 r. wspólnicy wnieśli wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa , zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątku, których równowartość przekroczy 10 tys. euro. W takim stanie faktycznym wystąpiła o interpretację indywidualną, stając na stanowisku, że będzie miała prawo do wyboru ryczałtu. Argumentowała, że wniesienie do spółki aportów przez wspólników jest bez znaczenia dla prawa do ryczałtu, gdyż od powstania spółki upłynęło więcej niż 24 miesiące. Z takim stanowiskiem, nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z dnia 24.03.2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.512.2021.2.AK. wskazał, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 28k ust. 2 ustawy o CIT. Stanowi on, że w przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny. W konsekwencji Organ uzasadniał, że:

„Wnioskodawca nie ma więc racji, twierdząc, że podmioty otrzymujące wkład niepieniężny są określone tylko w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy CIT. Na zasadzie “odpowiedniego stosowania” art. 28k ust. 1 pkt 6 wynikającej z art. 28k ust. 2 są one także określone w tym przepisie.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca jako spółka otrzymująca wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu nie będzie uprawniona do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wniesienie aportu przez wspólników w 2021 r. powoduje, że wybór ryczałtu od 1 stycznia 2022 r. w przypadku spółki jest niemożliwy.”

W przypadku restrukturyzacji biznesu warto zatem dokładnie przestudiować przepisy ustawy o CIT oraz skonsultować ich interpretację z doradcą podatkowym z Warszawy, Garwolina lub innego miasta właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.

Dowiedz się więcej z naszego bloga