Wpłata zaliczek na podatek w 2018 roku
Opublikowano 25 września 2018

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także od osób prawnych (CIT) wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2017 r (Dz. U z 2017 r., poz. 2175) wprowadza zmiany z dniem 1 stycznia 2018 roku w zakresie obowiązku wpłat zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT. 

Zgodnie z dodanym Art 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT oraz odpowiednio Art. 25 ust. 18 ustawy o CIT, nie ma obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy jeżeli obliczona od dochodów osiągniętych od początku roku, zaliczka na podatek dochodowy nie przekracza kwoty 1.000 zł. 

Dotyczy to zarówno firm opodatkowanych na zasadach ogólnych jaki również podatkiem liniowym.

Nie ma znaczenia również wybrana przez firmę częstotliwość wpłacania zaliczek tj. zaliczki miesięczne czy też zaliczki kwartalne.

Tak więc jeśli kwota zaliczki narastająco od początku roku nie będzie przekraczała kwoty 1.000 zł wówczas nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Jednakże, oczywiście jest możliwość wpłaty zaliczek na rachunek organu podatkowego nawet gdy kwota zaliczki jest mniejsza niż 1.000 zł. Nie jest to zabronione.

Co w przypadku gdy kwota zaliczki jest wyższa niż 1.000 zł.

W przypadku gdy obliczona kwota zaliczki, obliczona od dochodu osiągniętego od początku roku, przekroczy kwotę 1.000 zł, wówczas wpłacie podlega cała kwota zaliczki, a nie wyłącznie nadwyżka ponad 1.000 zł.

Przykład

Firma opodatkowana podatkiem liniowym osiąga następujące wyniki finansowe. 

Dochód za styczeń: 1.500 zł

Dochód za luty: 2.000 zł

Dochód za marzec: 3.000 zł

Zaliczka za styczeń i luty nie jest obowiązkowa ponieważ, zaliczka obliczona od sumy dochodów za styczeń i luty nie przekracza kwoty 1.000 zł.

Zaliczka za marzec jest obowiązkowa i wynosi: 1.235 zł.

Nadal aktualne pozostają dotychczasowe możliwości wyboru formy opodatkowania oraz częstotliwości wpłacania zaliczek. 

W przypadku firm prowadzonych przez osoby fizyczne, a także spółek osobowych mamy do wyboru:

  • kartę podatkową (wybrane rodzaje działalności),
  • ryczałt ewidencjonowany ((wybrane rodzaje działalności),
  • zasady ogólne tj. opodatkowanie według skali podatkowej,
  • podatek linowy 

Zaliczki na podatek dochodowy można wpłacać w odstępach miesięcznych oraz kwartalnych, a także w formie uproszczonej. 

Czas na zmianę formy opodatkowania mamy tylko do 20 stycznia 2018 roku, a na ewentualną zmianę częstotliwości lub sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 lutego 2018 r. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga