Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie w umowach o pracę w 2018 roku wynosić będzie 2.100 zł.

Tym samym zmianie ulega minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia, która w  2018 roku wynosić będzie 13,70 zł brutto za 1 godzinę świadczonych usług w ramach tej umowy. 

Stawka godzinowa nie dotyczy osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne.