Kwoty wolne w podatku
Opublikowano 27 stycznia 2023

W dniu wczorajszym Sejm PR uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Jedną ze zmian przyjętych w jej ramach jest podwyższenie kwot wolnych od podatku w przypadku otrzymania darowizny.

Jak jest obecnie

Przypomnijmy, że spadek i darowizna podlega opodatkowaniu. Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa występującego pomiędzy stronami. Im dalsza relacja rodzinna lub jej brak, tym wyższy podatek do zapłaty. Podatek jest progresywny i obliczany wg określonej w ustawie skali podatkowej. Oblicza się go od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Wysokość kwot wolnych od podatku jest również uzależniona od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa lub ich braku. Na dzień dzisiejszy kwoty wolne od podatku wynoszą:

1)            10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)            7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)            5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty nabyć  od jednej osoby sumują się w okresie 5 lat. W  przypadku darowizny od wielu darczyńców z I grupy podatkowej – kwota wolna wynosi 20 868 zł łącznie.

Jak ma być

Ustawa przyjęta przez Sejm wprowadza istotną zmianę w wysokości kwot wolnych od podatku. Od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat kwoty wolne od podatku mają wynosić:

  1. 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej .

Wprowadzaną zmianę ustawodawca uzasadnia następująco:

Projektowana zmiana ma na celu urealnienie kwot wolnych od podatku przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Aktualne kwoty obowiązują od niemal 20 lat, tj. od dnia 01.01.2003 r., kiedy to wynosiły one odpowiednio około 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (800 zł w 2003 r.). Projekt przewiduje podniesienie tych kwot do 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł).

Zmianę należy jednoznacznie ocenić jako pozytywną. Wysokość kwot wolnych od podatku na obecnym poziomie od długiego już czasu nie przystawała do rzeczywistości gospodarczej. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawodawca będzie dokonywał częstszej ich waloryzacji niż raz na 20 lat.

Dowiedz się więcej z naszego bloga