zmiana-limitow-podatkowych
Opublikowano 26 stycznia 2021

Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszych zmian w prawie podatkowym. Zgodnie z projektem Rady Ministrów zaczęły obowiązywać nowe limity uprawniające do korzystania z obniżonej stawki podatku. Poniżej zdradzamy szczegóły!

Zmiana limitów CIT

Jeszcze przed zmianami ze stawki CIT w wysokości 9% mogli korzystać tzw. mali podatnicy (limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów podatku CIT w roku 2020 wynosił 8 747 000 zł) oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Natomiast przychody z roku podatkowego, w którym podatnik stosuje stawkę podatku (9% lub odpowiednio 19%) wynosiły 1,2 mln euro. Zaproponowana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu przychodów z roku podatkowego do 2 mln euro oznacza zrównanie tych dwóch (niejednolitych dotychczas) wartości (limitów). Po zmianie podatek według stawki 9% zapłacą podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

Podsumowując – Podatnik, który chce opłacać podatek w preferencyjnej wysokości, musi wypełnić dwa warunki:

  • przychody za rok 2020 nie mogą przewyższyć kwoty 9 031 000 zł brutto, czyli wraz z należnym VAT, co stanowi 2 mln euro po kursie z 1 października 2020 r.
  • Dodatkowo bieżące przychody podatnika, które osiągnie w 2021 r. nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro netto, tj. bez uwzględnienia należnego VAT, z uwzględnieniem kursu z 4 stycznia 2021 r.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależnione jest od określonych limitów przychodów. Limity te zostały podwyższone w 2021 roku, w związku z czym ta forma opodatkowania może okazać się bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców. Do tej pory przedsiębiorcy mogli skorzystać z tej opcji wówczas, gdy ich przychody z ubiegłego roku nie przekroczyły kwoty 1 128 825 zł, czyli kwoty równej 250 tys. euro. Zmiany wprowadzone od roku 2021 zakładają, iż ww. limit przychodów zostanie podwyższony do 2 milionów euro z samodzielnie prowadzonej działalności.

Zmiany te zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Biura oferujące usługi księgowe oraz przedsiębiorców bez wątpienia czeka wiele zadań i wyzwań, związanych z wprowadzonymi zmianami w podatkach w 2021 roku. Jeśli prowadzisz firmę i gubisz się w gąszczu zmieniających się przepisów podatkowych, odwiedź jedno z naszych biur rachunkowych w Warszawie, Poznaniu czy Garwolinie, by zyskać pomoc w prowadzeniu rachunkowości i otrzymać merytoryczne wsparcie w tym zakresie.

Dowiedz się więcej z naszego bloga