dokumenty księgowe
Opublikowano 21 grudnia 2022

Z początkiem 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zyskał na popularności jako forma opodatkowania działalności gospodarczej. Stało się tak za sprawą Polskiego Ładu, który z jednej strony zlikwidował część barier istniejących dla tego sposobu opodatkowania oraz obniżył stawki podatku. Ponadto ryczałt może również korzystać z niższej niż w przypadku innych form opodatkowania składki zdrowotnej. Stawka ta nie zależy bowiem od miesięcznego dochodu ale od rocznej wysokości przychodu i co do zasady jest stała w określonych widełkach. O głównej opłacalności ryczałtu decyduje jednak stawka podatkowa. Jak ją zatem właściwie dopasować?

W większości przypadków stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju świadczonych usług. W związku z tym przedsiębiorca może być opodatkowany kilkoma stawkami ryczałtu jednocześnie. Przykładowo: jeśli firma zajmuje się robotami budowlanymi oraz wynajmem sprzętu budowlanego to:

  • przychód z robót budowlanych będzie opodatkowany stawką 5,5%,
  • a przychód z najmu 8,5% do 100 tys. przychodu i 12,5 % powyżej tej kwoty.

Ponadto zwrócić trzeba uwagę, że dla określenia właściwej stawki ryczałtu usługi definiowane są wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Przykładowo ustawa ryczałtowa określa, że dla usług przetwarzania danych ( sklasyfikowanych w PKWiU ex 63.11.1) stawka ryczałtu wynosi 15%. Oznacza to, że przedsiębiorca musi umieć właściwie sklasyfikować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą zgodnie z PKWiU. Ustalenie kodu PKWiU prowadzonej działalności jest pierwszym krokiem do przypisania właściwej przychodom stawki ryczałtu. Z praktyki wiemy, że dla wielu przedsiębiorców jest to prawdziwe wyzwanie. Jest na to jednak remedium. Przedsiębiorca, który nie jest pewny czy dobrze dokonał klasyfikacji własnej działalności gospodarczej może zwrócić się od GUS z wnioskiem o interpretację. Interpretacje takie wraz z właściwym przyporządkowaniem wyrobu/usługi według PKWiU wydaje Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek taki dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

Przy wypełnianiu formularza należy dokładnie opisać usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone. Należy również wskazać, że celem złożenia wniosku jest określenie klasyfikacji PKWiU 2015 dla celów podatku dochodowego. GUS na tej podstawie przypisze określone kody PKWiU do działalności przedsiębiorcy. Po otrzymaniu odpowiedzi z urzędu należy przeanalizować zapisy art. 12 ustawy ryczałtowej, tam bowiem znajdują się przepisy określające stawki ryczałtu. Zwracamy jednak uwagę, że ustawa ryczałtowa nie odnosi się do PKWiU w sposób wyczerpujący tzn. nie przypisuje stawki do każdego kodu. Czasami odnosi się do danego grupowania lub całego działu. Może się również zdarzyć, że w ustawie ryczałtowej nie odnajdziemy wskazanego przez GUS kodu PKWiU. Wówczas świadczone przez przedsiębiorcę usługi mogą być zakwalifikowane jako ogólnie definiowana przez ustawodawcę działalność usługowa i jako takie podlegać 8,5% stawce ryczałtu. Przy czy w takiej sytuacji dodatkowo rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który potwierdziłby możliwość korzystania z tej stawki.

Dowiedz się więcej z naszego bloga