Zmienione zasady opodatkowania najmu
Opublikowano 25 września 2018

Przychody z tzw. najmu prywatnego, a więc takiego który wykonywany jest poza prowadzoną działalnością gospodarczą, możemy opodatkować na dwa sposoby tj:

1. Na zasadach ogólnych, czyli ustalając wartość osiągniętego z tego tytułu dochodu oraz opodatkowując to według obowiązującej skali podatkowej tj. podatkiem w wysokości 18%, a po przekroczeniu progu podatkowego podatkiem w wysokości 32%,

2. Zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Właśnie tego drugiego sposobu opodatkowania dotyczą zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2018 roku. 

Dotychczas przychód z najmu, opodatkowany był w sposób zryczałtowany w wysokości 8,5% baz względu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu przychodu. 

Natomiast począwszy od stycznia 2018 roku, opodatkowanie w sposób zryczałtowany będzie w wysokości 8,5% , ale wyłącznie do kwoty 100.000 zł przychodu z tego tytułu uzyskanego w skali roku. Po przekroczeniu tej kwoty opodatkowanie będzie wynosiło 12,5%.

Oczywiście nadal pozostają kwestie wymogów formalnych jakie należy spełnić aby móc opodatkowywać dochody w sposób zryczałtowany. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga