Jednoosobowa-Dzialalnosc-Gospodarcza-a-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
Opublikowano 15 listopada 2020

W latach 1995 – 2018 najczęściej wybieraną formą prawną prowadzonej działalności gospodarczej  była jednoosobowa działalność gospodarcza. Od dwóch lat możemy jednak zaobserwować wzmożone zainteresowanie spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.  Wybór formy prowadzenia działalności podyktowany jest m.in. kwestiami wizerunkowymi jak i specyfiką branży. Każda z tych form prawnych prowadzenia działalności posiada swoje wady i zalety. Warto się im przyjrzeć, by dopasować odpowiednią formę do rozwoju Państwa przyszłej firmy. 

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG) / spółka z o. o.

Najprostsza definicja JDG to: firma to ja, ja to firma. Co to oznacza? Majątek firmy należy do nas, jak również majątek osobisty stanowi składową majątku firmy – ten aspekt ma szczególne znaczenie przy postepowaniu komorniczym.

Jednoosobową działalność gospodarczą rejestrujemy w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej). Wniosek o założenie firmy można złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy lub elektronicznie (poprzez ePUAP), bez dodatkowych opłat. 

Spółka z o.o. ma natomiast odrębną osobowość prawną. Rejestrowana jest w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i do jej założenia wymagane są:

– stworzenie umowy spółki,

– potwierdzenie umowy spółki u notariusza,

– złożenie niezbędnych dokumentów do KRS.

Koszt założenia spółki uzależniony jest od cen oferowanych przez prawników i notariuszy, natomiast waha się w granicach 2000,00 – 2500,00 PLN.

Powyższe koszty można jednak zniwelować, wybierając formę rejestracji spółki drogą on-line. Korzysta się wówczas ze wzorca umowy spółki z o.o. Zaletą tego rozwiązania jest zdecydowanie niższy koszt (opłata sądowa wynosi 350 zł). Należy jednak pamiętać, iż taki wzorzec umożliwia zawarcie w umowie spółki tylko podstawowych jej elementów.

Osobowość prawna i opodatkowanie działalności

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna. Opłaca podatek dochodowy w formie zaliczki, w wybranym przez siebie wariancie:

·        zasady ogólne (17% / 32%),

·        podatek liniowy (19%),

·        ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

·        karty podatkowej.

Spółka z o.o. posiada odrębną osobowość prawną, co oznacza że jest odrębnym podmiotem prawnym, opłacającym podatek dochodowy (CIT) od osób prawnych w wysokości:

– 19% lub 9%; 

– 0% (od stycznia 2021 r.-pod pewnymi warunkami),

od osiągniętego zysku brutto.  

Księgowość w spółce z o.o. a w jednoosobowej działalności gospodarczej

Księgowość spółki z o.o. jest prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości dodatkowo obciąża spółkę z o. o. wymogiem sporządzania sprawozdań finansowych. Prowadzenie pełnej księgowości oznacza przejrzystość operacji finansowych spółki jak i daje jasny obraz jej sytuacji finansowej. Ważnym elementem spółki z o. o. jest firma księgowa , która w zależności od naszych potrzeb zdefiniuje należycie politykę rachunkowości.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zobligowani jesteśmy do prowadzenia uproszczonej księgowości – w zależności od przedmiotu prowadzonego biznesu może być to Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa.

O ile przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia, jest obowiązany do opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze 30 miesiący prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może korzystać z opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Tak samo kształtuje się sytuacja przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w formie spółki z o.o., w sytuacji gdy jest jedynym wspólnikiem. Musi więc płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ale nie może przy tym korzystać z preferencji. Jeżeli wspólników jest więcej, nie podlegają oni obowiązkowi opłacania składek ZUS.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, odpowiedzialność przedsiębiorcy jest nieograniczona. Oznacza to, że za zobowiązania firmy wynikające z jej prowadzenia ponosi odpowiedzialność całym majątkiem firmowym i osobistym.

W przypadku spółki z o.o., wierzyciele mogą domagać się spełnienia zobowiązań tylko z majątku spółki. Odpowiedzialność udziałowców jest więc ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółek może ponosić ich zarząd, niemniej jednak może on uniknąć tej odpowiedzialności. Rozwiązanie podaje art. 299 KSH  wskazując sytuację, w której zarząd wykazuje, że w odpowiednim terminie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, albo że jego niezgłoszenie i w związku z tym brak toczącego się postępowania układowego, nie nastąpiło z winy zarządu.

Mając na uwadze powyższe pozostaje pytanie, jaka forma jest korzystniejsza? Czy jednoosobowa działalność gospodarczą czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?  Eksperci Kancelarii Podatkowej Andrzej Nowak sp. z o. o. są do Państwa dyspozycji i w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej z naszego bloga