Full 3
Przygotowanie wniosków o dotacje
Nasi eksperci pomogą Ci przygotować wniosek o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Full 3

Chcesz otrzymać od nas ofertę?

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej

Marzysz o tym, aby otworzyć własną firmę? Nasi eksperci pomogą Ci przygotować wniosek o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstaw nam swój pomysł na biznes, a my zadbamy o to, by dokumenty zostały poprawnie skompletowane i spełniały wszystkie niezbędne wymogi formalne. Możesz liczyć na nasze wsparcie i doświadczenie na każdym etapie przygotowywania wniosku!

Jak wygląda proces przygotowania wniosku o dotację?

Krok 1

Umów się na spotkanie/lub rozmowę telefoniczną z naszym ekspertem ds. dotacji.

Krok 2

Weryfikujemy, czy na stronie Urzędu Pracy właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania znajdują się aktualnie informacje o przyjmowaniu wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Krok 3

Opłacasz fakturę proforma, przygotowaną przez eksperta i przesyłasz drogą mailową:

  • potwierdzenia przelewu
  • wypełniony formularz informacyjny przesłany przez eksperta

Krok 4

Po otrzymaniu ww. dokumentów rozpoczynamy przygotowanie Twojego wniosku o dotację. Możesz uzyskać nawet do 32 tys. złotych!

Krok 5

W tym punkcie przystępujemy do przygotowywania wniosku i skompletowania załączników, które należy złożyć w UP razem z wnioskiem o dotację (w konsultacja z ekspertem). Będziemy potrzebować dokumentów potwierdzających:

  • Twoje wykształcenie (świadectwa, dyplomy)
  • Twoje doświadczenie i umiejętności (świadectwa pracy, kursy, certyfikaty)
  • Umowę potwierdzającą posiadanie lokalu, w którym zamierzasz prowadzić firmę (np. umowa najmu, użyczenia, akt własności).

Krok 6

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, na swoją skrzynkę mailową otrzymasz wniosek przygotowany przez naszego eksperta, który musisz wydrukować i podpisać.

Krok 7

Tak przygotowane dokumenty wraz z pozostałymi przygotowanymi wcześniej załącznikami musisz złożyć w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Krok 8

Otrzymujesz informację od Urzędu o przyznaniu dotacji.

Krok 9

Podpisujesz w Urzędzie Pracy umowę o dofinansowanie.

Krok 10

Przyznane środki zostają przekazane na Twój rachunek bankowy. Pamiętaj, że możesz wydać je tylko zgodnie z przeznaczeniem zawartym we wniosku, z zachowaniem terminu przyjętego przez Urząd Pracy.

Krok 11

Rozliczenie z Urzędem Pracy z wydanych środków.

Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 • Status osoby bezrobotnej (wcześniejsze zarejestrowanie jako bezrobotny w Urzędzie Pracy)
 • Zamknięcie prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona) min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
 • Brak odmowy przyjęcia pracy/stażu oferowanych przez Urząd Pracy

Przygotowanie wniosku o dotację – ile to kosztuje?

Oferujemy trzy warianty cenowe:

 • 199 zł – przy założeniu, że po otrzymaniu dotacji i rozpoczęciu działalności gospodarczej księgowość będzie prowadzona przez naszą Kancelarię
 • 599 zł – przy świadczeniu jednorazowej usługi przygotowania wniosku, bez zawarcia współpracy na prowadzenie księgowości
 • Jeśli jednak współpraca będzie dobrze nam się układać, a po otrzymaniu dotacji zmienisz zdanie
  i zdecydujesz się na prowadzenie księgowości przez naszą Kancelarię, otrzymasz zwrot 300 zł
  z wcześniej wpłaconej kwoty! Łącznie zapłacisz wówczas 399 zł
  (299 zł za usługę sporządzenia wniosku i 100 zł za rozliczenie z dotacji)

(Ceny są zawarte w kwotach netto i nie obejmują podatku VAT)

Zacznij działać już dziś i zbuduj biznes na własnych zasadach! Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Chcemy być dumni z Twoich osiągnięć!

Najczęściej zadawane pytania

Czy za uzyskane środki mogę kupić towary handlowe?

Tak, jeżeli profil planowanej działalności dotyczy sprzedaży. Należy zapoznać się z informacją na stronie Urzędu Pracy, jaka dokładnie kwota/ część dotacji może być przeznaczona na zakup towarów handlowych.

Czy za środki z dotacji mogę kupić samochód osobowy?

O ile Urząd w zasadach przyznawania dotacji nie stanowi inaczej, możliwe jest zakupienie samochodu osobowego za środki z dotacji.

Czy uzyskane środki mogę przeznaczyć na reklamę firmy?

Środki otrzymane z dotacji można przeznaczyć na reklamę. Nie może jednak poświęcić na to całej kwoty. Zazwyczaj jest możliwość przeznaczenie maksymalnie 10-20 % kwoty dotacji, w zależności od ustaleń poszczególnych Urzędów Pracy.

Czy przedmioty kupowane za uzyskane środki z dotacji muszą być nowe czy mogą być używane?

Większość Urzędów Pracy pozwala na zakup używanych przedmiotów za środki uzyskane z dotacji. We wniosku o dotację należy dokładnie określić, czy poszczególne przedmioty są nowe czy używane.

Jakie są formy zabezpieczenia dotacji?

Istnieje klika form zabezpieczenia środków z dotacji:

 • poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Przed wyborem formy zabezpieczenia, należy upewnić się, że wszystkie formy są dostępne w danym Urzędzie Pracy.

Czy aby uzyskać dotację muszę być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie pracy?

Tak, status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jest podstawowym wymogiem uzyskania dotacji.

Ile czasu muszę prowadzić działalność po otrzymaniu dotacji?

Po otrzymaniu dotacji, działalność gospodarczą należy prowadzić co najmniej przez 12 miesięcy. Działalność musi być prowadzona w sposób ciągły, w tym okresie nie może zostać zawieszona.

Czy po otrzymaniu dotacji mogę prowadzić działalność i jednocześnie być zatrudniony na umowę o pracę?

Nie, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności nie można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Czy aby otrzymać dotację muszę mieć wykształcenie lub doświadczenie w branży?

Brak odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia w branży nie wyklucza otrzymania dotacji, jednak ich posiadanie jest bardzo istotne. Zwiększa szansę i w dużej mierze wpływa na decyzję Urzędu Pracy o przyznaniu dotacji.

Formularz kontaktowy