krok po kroku do biznesu
Opublikowano 14 czerwca 2023

Założenie własnej spółki to ważny krok zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i już doświadczonych w biznesie.  Jednak proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania w formalności, jak również wiedzy na temat przepisów. Pozwoli to znacznie przyspieszyć rejestrację, jak również uniknąć pomyłek. W tym praktycznym przewodniku dowiesz się krok po kroku, jak założyć spółkę jawną, komandytową, akcyjną.

Określ rodzaj spółki i strukturę własnościową

Zanim założysz spółkę ustal, jaki będzie to rodzaj spółki. Tu dużo zależy od liczby wspólników, ich uprawnień do prowadzenia spraw spółki, wysokości planowanych dochodów oraz sposobów naliczania i regulowania podatków. Najczęściej wybierane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjne (S.A.).

Następnie musisz zdecydować o strukturze własnościowej, określając udziały lub akcje, które będą przypisane do poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy. Od wybrania konkretnej formy zależy to, gdzie i jak zostanie zarejestrowana.

Wybierz nazwę spółki

Wybierz odpowiednią nazwę dla swojej spółki. Pamiętaj, że musi ona być unikalna i nie może być myląca z innymi już istniejącymi. Przed zarejestrowaniem nazwy, sprawdź dostępność w rejestrze przedsiębiorców. Poza tym sugeruj się ogólnie przyjętymi zasadami, jak np. nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwisko albo pełną nazwę firmy przynajmniej jednego wspólnika oraz dopisek „spółka jawna” lub „sp. j.”[1].

Opracuj statut spółki

Statut spółki obejmuje zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki udziałowców lub akcjonariuszy oraz strukturę zarządzania. Opracuj statut wraz z uwzględnieniem wymogów prawnych. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie i zakładaniu spółek. Podpowie on, co powinno znaleźć się w dokumencie sporządzonym w formie pisemnej i czy musi on zostać podpisany jako akt notarialny (spółka komandytowa, jawna, partnerska, komandytowo-akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zarejestruj spółkę w odpowiednich urzędach

Aby zarejestrować spółkę, musisz udać się do właściwego urzędu, najczęściej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Złóż wniosek o rejestrację, dostarczając wymagane dokumenty, takie jak akt notarialny, umowa spółki, wniosek o wpis do KRS oraz oświadczenia udziałowców lub akcjonariuszy. Spółkę cywilną zarejestrujesz w CEIDG, uzyskując REGON.

Zgłoś spółkę do urzędu skarbowego

Po rejestracji w KRS zgłoś swoją spółkę do odpowiedniego urzędu skarbowego. Otrzymasz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON (Numer Rejestru Gospodarki Narodowej) dla swojej spółki. Wybierz formę opodatkowania (czasem jest ona narzucona z góry) oraz sposób prowadzenia rozliczeń księgowych.

Znajdź biuro rachunkowe, które będzie obsługiwało Twoją spółkę zarówno w zakresie księgowym, jak i podatkowym. Zrób to już na samym początku, ponieważ firmy tego typu oferują wsparcie już na starcie, przy kompletowaniu dokumentacji i wybieraniu formy prawnej.


[1] Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00171

Dowiedz się więcej z naszego bloga